Når det gjelder motorsykkelkjøring for folk med ulike fysiske utfordringer er det meste mulig. Det strander ofte på økonomi ettersom det i noen tilfeller vil kreve vesentlige ombygginger og påfølgende kostnader. Denne problemstillingen kjenner vi igjen fra ombygging av biler til folk med store funksjonsnedsettelser.

Vi har under dette punktet «Hva er mulig med min fysikk?» prøvd å gi en del eksempler og ideer til hva som er mulig innenfor ombygging i dag. Vi håper dette kan inspirere deg til å gå videre i prosessen.

Hvorfor skal folk med funksjonshemninger kjøre motorsykkel? les mer i artikkelen ved å klikke her..

Dersom du har en fysisk utfordring og lurer på hva som kan hjelpe og løses, kan du klikke på de linkene under:

Se bilder av norske ombygde sykler (klikk her eller på bildet)

Vi har også laget en samling av artikler knyttet til ulike ombygningsalternativ. Her kan det være en del inspirasjon å hente. Det fleste av disse er hentet fra den engelske søsterorganisasjonen vår National Assosiation for bikers with a dissability- NABD.

Siden finner du ved å klikke på knappen her