I dag starter årsmøtet for Likevel MC Norge. Det er et ganske ordinært årsmøte uten brennbare saker, men med valg av styre. Det sittende styret tar gjenvalg om det er ønskelig. Ellers er årsmelding, revisjon og regnskap klart og skal godkjennes av årsmøtet.