Om du er lei tanken på støttehjul, sidevogn eller ett tredje hjul kan dette være et lys i en tunnell langt der fremme.. Honda har i flere år arbeidet for å få frem en motorsykkel som evner å balansere seg selv. De har lansert flere typer og her er den siste…

Den finnes flere videoer som viser konseptet