Noe av det flotteste ved å være motorsyklist er samholdet motorsyklister i mellom. Våre støtteklubber er utrolig viktige for Likevel MC Norge. Her kommer vi i kontakt med utrolig mange medlemmer av klubbene og MC-Norge generelt. Gjennom kontakten får vi god informasjon og kan lett spre informasjon om det vi gjør til mange som trenger det! mange av klubbene har vært med oss omtrent siden oppstarten og mange er kommet til underveis.


Her er våre støtteklubber:

MC-TC Drammen (2002-

Birdie MC (2003-)

Myrseth MC (2005-