MÅL

«Å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om, og mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel».

MÅLGRUPPE

  • Målgruppen for arbeidet er alle som på grunn av medfødt eller oppstått skade eller lyte ikke kan anvende en ordinær/standard motorsykkel og/eller dens betjeningsorgan, men der dette kan muliggjøres gjennom eksisterende eller utviklede hjelpemiddel eller ombygninger.

STRATEGI

Likevel MC Norge vil søke å nå oppsatte mål gjennom arbeid med:

Informasjon

  • Vi vil bruke digitale medier som Informasjonskanal om regler, utstyr, muligheter, ombygninger, kostnader m.m

Spesielt arbeid med konkrete områder som:

Førerkort

  • Helse -Kartlegge krav og begrensinger
  • Materiell -Skaffe informasjon om, og om mulig gjøre tilgjengelig alternative sykler, sidevogner o.l.
  • Begrensinger -Hva er mulig med gitt utstyr osv.

Utstyr

  • Skaffe tilveie kjennskap om hva som finnes av tilpasninger
  • Skaffe oversikt over hvilket utstyr som trengs til gitte utfordringer
  • Ha kunnskap om hva som er sikkert, hva er usikkert, hva er godkjent og hvem som godkjenner
  • Hvem produserer og/eller monterer

Økonomi

  • Bringe brukere kunnskap om kostnaden for ulike tilpasninger