Likevel MC Norge har et nært og godt samarbeid med vår engelske søsterklubb, National Assosiation for Bikers with a dissability (NABD) . De utgir bladet «Open House» fire ganger pr. år. Vi har fra deres blad 38/2001 og nyere funnet aktuelle artikler som vi her har gruppert litt grovt. Alle artikler er lagret i PDF-format.

Svært mange trenger et nytt girsystem. I England brukes Kliktronic mye og dette går igjen på mange av byggene uten at det er anmerket spesielt. Vi har laget en egen kategori for denne ombygningen/tilpasningen.

Ulike løsninger og tema finner du ved å klikke på de linkene under: