Medlemsskap

  Vi har flere typer medlemsskap i Likevel MC Norge :

  1. Medlem kr. 200,- pr. år
  2. Klubbmedlemsskap kr. 600,- pr. år

  Som medlem i organisasjonen vår er du/dere med å hjelpe oss til å nå vår målsetting :

  «Å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om, og mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel».

  Hovedaktiviteten vår ligger i nettstedet vårt. Her har vi lagt ut all informasjon vi har vedr. de tema vi opplever som viktige. Det kreves en del for å holde dette oppdatert. I tillegg arbeider vi med en del saker som f. eks. aksjon skolesykkel, parkeringskort, avgiftsspørsmål o.l. , samt individuell rådgivning og undersøkelser.

  Årsmøtet i 2020 vedtok å fjerne skilnaden mellom ordinært medlem og støttemedlem. Dette er nå samme medlemsskap. Alle som ønsker det er velkommen som ordinære medlemmer !

  Klubbmedlemsskapene etableres for å skape en binding mellom klubbene rundt om i landet og det arbeidet vi gjør for motorsyklistene (les: deres medlemmer). Vi håper dette blir en naturlig del av en motosykkelklubbs engasjement ettersom vi er avhengig av klubbenes støtte for å ha en fremtid som organisasjon.

  Som medlem kan vi tilby deg:

  • Individuelle råd og hjelp dersom du har eller kjenner noen som har en utfordring å løse.
  • En oppdatert internettside som skal gi svar på de fleste spørsmål organisasjonen arbeider med.

  Klubbene vil i tillegg motta en erindring til å henge opp i klubbrommet som viser at man støtter arbeidet til Likevel MC Norge og vil bli eksponert på en egen side på www.likevelmc.no som våre støttespillere (Se egen side).

  Ved innbetaling av kr. 50,- ekstra vil medlemmer i tillegg for tilsendt Likevel MC Norge`s jakkemerke. Pris til andre er kr. 100,-.

  Hva sier du – vil du være med 🙂 ?

  Trykk her om du/dere vil registrere et medlemsskap.

  Trykk her om du vil registrere et støtteklubbmedlemsskap

  Det er også å anbefale å tegne medlemsskap i NMCU Det koster 475,- kr. pr. år og kan gjøres på deres hjemmeside (klikk her).Som medlem i en NMCU-tilknyttet klubb går 50,- kr. tilbake til Likevel MC Norge. Dette gir deg «MC-Bladet», Treffkalender, samt mange andre medlemsfordeler.