I motorsykkelulykker er skader på venstre ben noe mer vanlig enn høyre ben. Mange ganger resulterer dette i amputasjoner, som oftest under kneet. Uansett over eller under vil problemet med gearingen oppstå. For mange kan disse problemene selvsagt ha sin årsak i andre forhold enn motorsykkelulykker. De samme utfordringene gjelder selvsagt her.

Før:
Det er flere metoder for ombygging av giren og inntil nylig har den mest vanlige vært å lage en «cross-over»-forbindelse til sykkelens høyre side slik at giringen kan foretaes med høyre foten i stedet. Girpedalen blir da plassert foran bremsepedalen og høyrefoten betjener da begge pedaler. Et annet alternativ kan være å flytte girfunksjonen opp på styret som ved et vaiersystem kan skifte gir ved å rotere et «gasshåndtak» på venstre side ( som Vespa o.l.). Det er også mulig å montere en girstang som kan betjenes for hånd.

Nå:
Utviklingen av dette går fremover og i dag finnes flere brukbare systemer på markedet. I England bruker man i all vesentlighet et system man kaller for «Klicktronic Gir-changer«. Dette systemet er basert på to solenoider (magnetventiler) som fjernstyres fra en microbryter for girskiftet som monteres på styrets venstre eller høyre side. Det er elektrisk og kontrollbokser o.l. er vannbestandige og tåler dårlig vær. Systemet sies å være idiotsikkert mht. montering og kan monteres på alle typer sykler uten andre spesialtilpasninger og kan med mindre grep flyttes til en ny sykkel. Systemet er i tillegg relativt rimelig og har en utsalgspris på ca. £ 799 (ca. 9600 kr)+ frakt og moms i Norge. Utstyret kan også leveres i kromutgave. Tilsvarende system med microbryter og gearsylinder finnes i pneumatisk variant med en liten trykkbeholder, kompressor og en pneumatisk sylinder som står for forflytningen av girhendelen ( se www.Koeltgen.de ).

Flere og flere sykler leveres i dag med alternativ girskifter. Dette gjelder blant annet Aprilla Mana og Yamaha FJR 1300A og Hondas løsninger med DCT -girkasser.

Amputasjon over kneet:
Når foten amputeres over kneet kan det i tillegg til gir og brems oppstå problemer med å holde sykkelen i balanse når det stopper og står stille. Problemer med støtten kan som oftest løses med en enkel vaier til en hendel på styret eller et trykknappsystem. Alternativt kan støtten flyttes over på andre siden. Når man får problem med å holde sykkelen i balanse kan dette i noen tilfeller ordnes gjennom en modifisering av protesen slik at den får et «stabilt kne». Dette kan være en utfordring å få gjennom systemet.

Det er utviklet et sett «støttehjul» i Tyskland som ser ut til å fungere meget bra. Om dette lar seg godkjenne i Norge gjenstår og se og driftsikkerheten ved systemet trenger nok også god dokumentasjon. Se video av dette hos Koeltgen. Flere andre leverandørere har også slike løsninger- se våre linker. 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer 🙂