For denne gruppen er et åpenbart problem stabilitet i sykkelen som vanligvis tilsier bruk av et tredje hjul. Dette kan oppnåes lettest ved en sidevogn eller å velge Trike. Ulike typer ombyggning er mulig for trike. Se ellers siden for linker

Vanligvis vil valg av en standard sidevognsykkel medføre at man relativt enkelt kan bygge om sykkelen til en fullstendig håndkontrollert enhet ved å sette sammen en eller flere av de komponentene som omtales ovenfor når det gjelder svakhet i beina. Individuell tilpasning er mange ganger nødvendig for å få full uttelling for ombyggingen. Noen produsenter av sidevogner lager til og med vogner med tilpasset innkjøring med rullestol. Vil du vite mer så bare ta kontakt med oss 🙂