Velkommen til Årsmøte for Likevel MC Norge på nettet !

 

Årsmøtet for Likevel MC Norge vil bli avhold på internett gjennom medlemmenes aktive deltakelse ! Dette vil skje gjennom at den enkelte fyller ut årsmøteskjema der man stemmer og avgir kommentarer til sakslistens poster. De utfylte skjema vil bli sendt elektronisk på mail tellekorpset som består av medlem Trond Matre og medlem Bent Hamnes som hver for seg teller opp. Referat fra årsmøtet underskrives av begge og blir således gyldig. Det er viktig at så mange av våre stemmeberettigede medlemmer stemmer på årsmøtet! Ikke alle årsmøtene har like spennende saker, men i år er det valg. Styret ønsker å fortsette, men nytt varamedlem Erling Pettersen er mulig å få inn.  Samtidig er det viktig at medlemmene ser regnskap, leser vårt årsmelding og er med og bestemmer kursen videre.

Sak 1 Strategi

Strateginotatet til Likevel MC Norge finner du ved å klikke her

Styret har videre beskrevet noen satsingsområder i sin årsmelding og har utover dette ikke lagt opp til endringer i strategien

Sak 2 Godkjenning av Årsmelding og regnskap

Årsmeldingen for 2023 med regnskap finner du her

Revisjonsberetningen finner du her

Dersom du har kommentarer til årsmøtet kan dette gjøres nederst på årsmøteskjemaet.

Skjema som innkommer etter 29.02.24 vil ikke være gyldige.

Når du har lest gjennom alle sakene kan du gå til stemmegivning. Gir du stemme for en støtteklubb- Husk å oppgi klubbens navn!
    Trykk send-knappen når du har avgitt dine stemmer og evt. kommentarer