Nærmere 30 gjester dukket opp når Likevel MC Norge feiret 20 årsjubileumet. Leder Hein Kvalheim ønsket velkommen og gjestene ble servert pizza, brus, kaffe og kaker. Hein gikk også gjennom historien og høydepunkt fra tiden siden oppstarten og viste grafer over medlemsutvikling og økonomi. Foruten medlemmene var det representanter for støtteklubbene Norsk Sidevogn klubb, Bergen Motorcykleklubb, Holy Riders Bergten, Holy Riders Nordhordland, Norsk motorsykkelunion (NMCU) og Yamaha Custom Club Norway. 

Flere av gjestene kom med hilsener og gaver til organisasjonen og etter 3 timer var alle mette og oppvasken tatt av driftige medlemmer! Støttespillerne Erling Pettersen og Gorm Olsen fikk blomst som takk for hjelp i forbindelse med den nye sidevognsykkelen som er anskaffet. Styrets leder, Hein A. Kvalheim delte også ut blomst til styremedlemmene Kjell Ove Oppedal og Bjørn Heradstveit for sin flotte innsats for organisasjonen gjennom mange år!