MENY

Medlemsskap

Vi har flere typer medlemsskap i Likevel MC Norge :

1) Ordinært medlem kr. 150,- pr. år

2) Støttemedlem kr. 100,- pr. år

3) Klubbmedlemsskap kr. 550,- pr. år

4) Ordinært medlemsskap med NMCU medlemssskap (Kr. 150+300 til NMCU. NMCU sender egen regning på de 300,- som gjelder dem)

5) Støttemedlemsskap med NMCU medlemsskap (kr. 100+300 til NMCU.NMCU sender egen regning på de 300,- som gjelder dem).

Medlemsskap i NMCU koster i utganspunktet kr. 350 pr.- år. Som medlem i en NMCU-tilknyttet klubb er prisen 300,- kr. pr. år. Dette gir deg "MC-Bladet", Treffkalender, samt mange andre medlemsfordeler- VI ANBEFALER NMCU-MEDLEMSSKAPET PÅ DET VARMESTE!

Som medlem i organisasjonen vår er du/dere med å hjelpe oss til å nå vår målsetting :

"Å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om, og mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel".

Hovedaktiviteten vår ligger i nettstedet vårt. Her har vi lagt ut all informasjon vi har vedr. de tema vi opplever som viktige. Det kreves en del for å holde dette oppdatert. I tillegg arbeider vi med en del saker som f. eks. aksjon skolesykkel, parkeringskort, avgiftsspørsmål o.l. , samt individuell rådgivning og undersøkelser.

Skilnaden mellom ordinært medlem og støttemedlem er at støttemedlemmene ikke har stemmerett på årsmøtet. I tillegg ser vi for oss at støttemedlemmene ikke nødvendigvis er en del av målgruppen, men likevel ønsker å støttearbeidet fra sidelinjen. Det må preiseres at alle som ønsker det er velkommen som ordinære medlemmer !

Klubbmedlemsskapene etableres for å skape en binding mellom klubbene rundt om i landet og det arbeidet vi gjør for motorsyklistene (les: deres medlemmer). Vi håper dette blir en naturlig del av en motosykkelklubbs engasjement ettersom vi er avhengig av klubbenes støtte for å ha en fremtid som organisasjon.

Som medlem kan vi tilby deg:

* Infoskriv tilsendt pr. mail noeng ganger pr. år

* Spesielle nyheter tilsendt

* Individuelle råd og hjelp dersom du har eller kjenner noen som har en utfordring å løse.

* En oppdatert internettside som skal gi svar på de fleste spørsmål organisasjonen arbeider med.

Klubbene vil i tillegg motta en erindring til å henge opp i klubbrommet som viser at man støtter arbeidet til Likevel MC Norge og vil bli eksponert på en egen side på www.likevelmc.no som våre støttespillere (Se egen side).

I tillegg har vi konkrete planer om å kunne tilby en "skolesykkepakke" der den enkelte kan disponere vår tilpassetde sykkel til kjøreopplæring og førerprøve. Dette er et økonomisk krevende prosjekt som vi har brukt en del krefter på å realisere. Konseptet er klart i løpet av våren 2005.

Ved innbetaling av kr. 50,- ekstra vil medlemmer i tillegg for tilsendt Likevel MC Norge`s jakkemerke. Pris til andre er kr. 100,-.

Hva sier du ? Er ikke dette verdt å støtte ?

Trykk her om du/dere vil registrere et medlemsskap.

Trykk her om du vil registrere et klubbmedlemsskap

 

 

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER.