Denne lille filmen handler om 4 karer i Australia som gjennom ulike veier frem til ryggmargsskaden fant sammen til et godt kameratskap og gode kjøreopplevelser gjennom felles interesser for motorsykkel. I tillegg inspirere de hverandre til trening og daglige aktiviteter. På hver sin Can Am spyder tar de løs på turer med oppleverlser og godt fellesskap.

Se filmen: