MENY

Triken vår !

p9050166749.jpg

Målsettiingen med triken er å kunne tilby mulighet til å kjøre motorsykkel  for førere som av fysiske grunner ikke kan kjøre en vanlig motorsykkel  eller førere som vil kjøre med passasjer som ikke kan sitte på en vanlig motorsykkel .Målgruppen er førere med funksjonhemninger eller  førere som vil kjøre med passasjer som ikke kan sitte på en vanlig motorsykkel

Vilkår for utlån av sykkelen er:

Vi får derfor sende dere denne infomailen slik at ingen er i tvil om hvordan vi håndterer utlån av triken i tiden som kommer. Vi vil samle de som virkelig er interessert i å bruke triken. Grunnen er todelt. For det første er det en flott sykkel som vi ønsker at brukerne skal ta godt vare på. For det andre er det en kostbar sykkel å holde i drift og vi har således behov for at brukerne deler på utgiftene.

  Vilkårene er som følger:

  • Triken kan lånes i kortere perioder – her kan vi snakkes om lengden og hva som defineres som kort, men det blir vi enig om
  • Tid bestilles gjennom Kjell Ove på mail eller telefon
  • Utsjekk/Godkjenning gjøres gjennom kontakt med Kjell Ove der alle førere må vise at de behersker sykkelen og utstyret
  • Skjema underskrives der ansvar, egenandel ved skade etc. aksepteres. Skjema fås av Kjell Ove
  • Gyldig førerkort, evt. med aktuelle tilpasninger skal fremvises. Er det tvil skal Statens Vegvesen v/ Bergen Trafikkstasjon godkjenne brukeren.
  • Sykkelen skal leveres tilbake i ren stand og med full tank- kvittering fremvises.
  • Alle låntakere må være medlemmer i Likevel MC Norge.
  • Det betales en årlig avgift som del av fellesskapet på p.t. kr. 2500
  • Kontingent og avgift skal være innbetalt før sykkelen kan lånes.

Sporadisk utlån vil bli i langt midnre skala enn tidligere og priser må i så fall avtales spesielt.

Er du interessert - ta kontakt med  Kjell Ove Oppedal, mob 901 88 675 - eller på mail kjellopp@online.no for å avtale periode og overdragelse. Vilkår sendes på Mail

Historien
Likevel MC Norge bestemte våren 2011 at vi ville erstatte vår tidligere trike med en ny. Vi laget konseptet, undersøkte litt og landet på at vi ville forsøke å skaffe penger til å kjøpe en Honda Gold Wing trike. Søknader er sendt til bedrifter, banker og stiftelser i håp om drahjelp for konseptet vårt. Midt i prosessen dukket et yndet objekt opp- En Honda Gold Wing 2005 modell EML trike med tilhenger. Ved hjelp av vår gode støttespiller Trond Mohn , samt lokale Sparebanker og en del andre gode hjelpere fikk vi finansiering på plass til å kjøpe sykkelen og tilhengeren.

De som har bidratt er :

Trond Mohn
Fana Sparebank
Sparebanken Vest /Visjon Vest
Coloplast
Rasmus Meyers Legat
Hjelpemiddelmessen på Vestlandet, Messefondet 
Landsforeningen for Ryggmargsskadde, Hordaland
Coor Holding
Sæthre Steinindustri
Øvrebø Transport AS

 

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

Instagram


.