MENY

Mål og strategi

m_l.jpg

MÅL

"Å gi mennesker med ulike funksjonshemninger informasjon om, og mulighet til å kunne kjøre motorsykkel ved hjelp av tilgjengelige, funksjonelle og trafikksikre hjelpemiddel".

MÅLGRUPPE

* Målgruppen for arbeidet er alle som på grunn av medfødt eller oppstått skade eller lyte ikke kan anvende en ordinær/standard motorsykkel og/eller dens betjeningsorgan, men der dette kan muliggjøres gjennom eksisterende eller utviklede hjelpemiddel eller ombygninger.

STRATEGI

Likevel MC Norge vil søke å nå oppsatte mål gjennom arbeid med:

Informasjon
*Vi vil bruke internett og vår hjemmeside som Informasjonskanal om regler, utstyr, muligheter, ombygninger, kostnader m.m

Spesielt arbeid med konkrete områder som:

førerkort
* Helse -Kartlegge krav og begrensinger
* Materiell -Skaffe informasjon om, og om mulig gjøre tilgjengelig alternative sykler, sidevogner o.l.
* Begrensinger -Hva er mulig med gitt utstyr osv.

Utstyr
* Skaffe tilveie kjennskap om hva som finnes av tilpasninger
* Skaffe oversikt over hvilket utstyr som trengs til gitte utfordringer
*Ha kunnskap om hva som er sikkert, hva er usikkert, hva er godkjent og hvem som godkjenner
* Hvem produserer og/eller monterer

Økonomi
* Bringe brukere kunnskap om kostnaden for ulike tilpasninger 

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.