MENY

Historien vår

historien.jpg

Hein Kvalheim (1966)bor på Sotra utenfor Bergen. Ulykken inntraff med lett motorsykkel i 1983. Ryggen knakk og han satt igjen med en svak gangfunksjon på krykker og utvidet bruk av rullestol. Nå, noe år etter, blomstret mye av motorsykkellysten opp igjen. Når han skadet seg var han svært entusiastisk og det var ennå mye uforløst i dette. I 2000 startet tankeprosessen om å kunne komme tilbake på sykkelen. Etter å ha "forsket" litt kom han til at det var mange hinder underveis. Han så for seg et løp omtrent slik:

* Avklale muligheter med biltilsynet

* Skaffe tilveie en sykkel

* Skaffe tilveie en sidevogn og få bygget denne om.

* Bygge nødvendige endringer ( bremser og gear) for tilpassning til funksjonshemningen

* Få sykkelen tilbake og bygget den om som skolesykkel

* Ta nødvendig utvidelse fra A-lett til A ( kun praktisk prøve)

* Starte kjøringen for alvor og på sikt finne ut om dette igjen er noe.

Når denne prosessen var gjort ferdig måtte han regne med å ha brukt ca. 300 000 norske kroner. Dette skyldes i første runde at sykkelen måtte ha revers og at man hadde få og dyre valg. Han la da, av bla. økonomiske grunner, prosjektet på is, men fortsatte med "forskningen". I løpet av det første året hadde han funnet flere klubber i utlandet som var for førere med funksjonshemninger. I England har man blant annet "National assosiation for bikers with dissability" NABD som er en særegen forening med over 5 000 medlemmer. Han har funnet spesielle ombyggere i Tyskland og egne treff for denne gruppen motorsyklister i Tyskland og England. Mye av dette viser at mulighetene er mange og kunnskapen stor, men IKKE i Norge. Når han tok kontakt med handikapforbundet opplyste de at de ikke kjente til noen som hadde funksjonshemninger og som kjørte tung motorsykkel. Når nå tanken om Likevel MC Norge fikk modne var det for å få kontakt med flere i Norge for å kunne dra lasset sammen i forhold til biltilsynet, kjøreskoler, MC-klubber o.l. slik at de som er interessert og har muligheten lettere skal kunne vurdere dette på et realistisk grunnlag uten å måtte ut med 300 000 kroner før man vet om dette er det rette. Samtidig vil det kunne være med å gi mange havarerte motorsykklister håpet om å kunne komme tilbake på sykkelen.

Det å kunne skipe en interesseorganisasjon e.l. var første mål på veien for deretter å arbeide videre med å kunne skaffe til veie rett materiell for opplæring o.l. I 2005 ble Norges første og eneste funksjonstilpassede skolemotorsykkel godkjent av Biltilsynet- eier er Likevel MC Norge!

Likevel MC Norge ble etablert i 2001 og vi er stolt av og glad for å kunne bringe informasjon om de muligheter som finnes! 

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.