MENY

09. mars 2016 - Valgte er over - styret fortsetter  !

avstemning.jpg

Det har vært årsmøtet på internett for alle ordinære medlemmer. Årsmøtet avholdes ved at alle medlemmer og støtteklubber får en link til "årsmøtetrommet" der årsmelding, regnskap m.m. ligger. Årsmøtet avholdes i tiden mellom 15. og 29. februarså alle har god tid på seg ! 80% av de stemmeberettigete avga stemme i 2016- det er rekord!! Takk til alle som leste og stemte. Årsmelding og regnskap ligger nå ute på egen link på hjemmesiden vår.

Styret består av Kjell Ove Oppedal, Bjørn Heradstveit og Hein Kvalheim med Grethe Fure og Terje Wollertsen som varamedlemmer.

Forhånd.12

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.