MENY

11. Februar 2009 - Nye regler for trikeførerkort ?

no_trike1.jpg

Vårt medlem Lars Gøran Bekkengen har ansvar for www.guletrikesider.no og er engasjert for trikeres ve og vel. Han har snappet opp at det er mulige endringer førerkortreglene for triker i EU. Han skriver blant annet:"

Jeg leste akkurat artikkelen om dere på MC24 :-) Tidligere i dag så har jeg sittet og lest om det nye førerkortdirektivetpå noen svenske hjemmesider. Første gangen jeg leste om det nye førerkortdirektivet var i svenske avisen DN.

Jeg ble bekymret over innholdet og sendet en mail til NMCU. I flg. svaret ønsker NMCU at det skal innføres førerkort kl A for trike i tråd med EU's førerkortdirektiv som trer i kraft i 2013. Da jeg forsøkte å argumentere litt for at man bør beholde førerkort kl B for trike var svare kort og greit: Dere kan dra til Bergen og ta kl A der med skolesykkelen til Likevel MC. Etter det jeg kan forstå av svenskenes høringsuttalelser så vil også de at det skal innføres Kl A for trike.Kanskje blir det slik at hvertfall vi "gamlingene" får beholde vår rett til å kjøre trike på våret gamle førerkort, men det er vel usikkert om vi kan kjøre ut av landet på lovlig vis? Men mister man lappen i en trafikkforseelse og skal ta det på nytt så rammes man av de nye reglene på lik linje med de unge. Kjøreskolene vil garantert ikke kjøpe inn triker for å bedrive kjøreopplæring, så hvilke alternativ får vi? Er man funksjonsfrisk og ønsker det kan man selvfølgelig ta kl A. Men hva med de som bare vil eller bare kan kjøre trike? Blir da eneste alternativ å følge NMCU's anbefalig og reise til dere i Bergen? Det har blitt nevnt at det kanskje kunne bli førerkortopplæring og oppkjøring på ATV/4-hjuling og at den kunne gjelde for trike også. Men nå ser det kanskje ut til at i hvertfall svenskene tolker direktivet slik at ATV/4-hjulinger får fortsette med førerkort kl B, og da forsvinner i så fall den lille halmstrået også.

Hva er egentlig foranledningen til at EU setter oss i dette uføret? Det har da meg bekjent ikke vært noen problemerforbundet med å kjøre Boom og Rewaco på kl B. Snarere tvert i mot. Vi har jo måttet passe på å ikke la personer med kl A kjøre trikene våre uten kyndig veiledning. De henger innover i svingene og glemmer helt bakhjulene. De klarer heller ikke dette med å gire med venstre hånd. Selvfølgelig vil de lære det etter en stund, men poenget er at en person med bare kl B tar dette med å kjøre Boom og Rewaco mye raskere. Er det de nye kjøretøyene i kategorien til CanAm Spyder som er årsaken til uføret? Da synes jeg man i stedet burde sette et skille mellom 'mc-basert trike + trike med to hjul foran'  og 'bilbasert trike med to hjul bak. Sistnevnte og ATV/4-hjulinger burde fortsette med førerkort kl B. Helt greit at slike som f.eks mc-baserte CanAM Spyder og HD-bygger som Lars Eriksens X-Rod får krav om kl A, for her er det nok en betydelig større fordel å ha mc-erfaring i bunnen. De som i motsetning til oss ikke valgte å omklassifisere triken til mc etter regelendringen i 2001,vil kanskje være de som sitter igjen med trumfkortet etter 2013?

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

Instagram


.