MENY

09. januar 2005 - Variablo - den mest spennende sidevogn noensinne ?

nyheter1.jpg

I det tyske sidevognsbladet Mottorad Gespanne leser vi i siste utgave om en innovasjonskonkurranse som var lyst ut av bladet. Vinneren var konstruktøren av en sidevogn som kan brukes som robåt, motorbåt, soveplass, solstol og som kan taes av slik at sidevognsykkelen kan brukes som transportsykkel med åpen plass der sidevogskallet tidligere var plassert. Her ville man jo lett kunne fått plass til en rullestol ! Se de spennende bildene av fremtidens sidevogn.

04. Januar 2005- Norwegian Engineering & Consulting AS støtter Aksjon skolesykkel

Norwegian Engineering & Consulting (NECON)v/ Arnvid Skogseth har sendt Likevel MC Norge annonsestøtte på kr. 4 000,- !!! Dette er svært gledelig og vi takker for godviljen!

20. Januar 2005- Pressemelding fra Norsk forening for spesielle og ombygde kjøretøy

Endelig håp om en løsning i ombyggingssaken
26. november i fjor var Norsk Forening for Spesielle og Ombygde Kjøretøy (NFSOK) med på et møte med ledelsen i trafikkavdelingen i Vegdirektoratet. Endelig fikk vi noen gode nyheter som gir reell grunn til optimisme... 

15. Februar 2005- ÅRSMØTET ER I GANG ! 

I dag starter årsmøtet for Likevel MC Norge. Årsmøtet avholdes som vanlig på internett der ordinære medlemmer og støtteklubber har stemmerett. Deltakerne får tilgang til siden med årsmøtets saker og denne gang er det kun godkjenning av strategi, årsmelding og regnskap som står på saklisten. Årsmøtet avsluttes 28. februar. Når årsmeldingen er godkjent blir denne lagt ut på siden vår.

03. Mars 2005- PR for aksjon skolesykkel

Vi har fått flere henvendelser fra ulike aviser ang. aksjon skolesykkel. Dagbladet vil komme og dekke vårmønstringen, Bergensavisen vil skrive om første opplæringskandidaten og den kristne dagsavisen Dagen vil lage et oppslag i forbindelse med sine autosider. Vi planlegger videre en artikkel som "kick off" på prosjektet. Denne vil bli sendt til ulike medier.

03. Mars 2005- Årsmøtet er avsluttet

22 deltakere stemte ved årets årsmøte for Likevel MC Norge. Dette er to mindre enn i fjor, men god oppslutning likevel. Referat fra årsmøte kommer om ikke så lenge.

05. Mars 2005- LARS (Landsforeningen for ryggmargsskade) avslår søknad

Vi har i dag, via informerte kilder, fått vite at styret i LARS sentralt har avslått søknaden om støtte på kr. 5 000,- til Likevel MC Norge`s prosjekt "Aksjon skolesykkel". Først avslo styret dette på bakgrunn av at deres oppfatning var at Aksjon skolesykkel og Likevel MC Norge var et Bergensbasert tiltak med nedslagsfelt og medlemmer fra denne regionen. Vi fikk aldri noe svar på søknaden, men dette kom frem etter samtaler på den årlige "Ullesvangkonferansen" for LARS Hordaland. Presentasjon ble laget til styret for å vise at vår organisasjon og vårt tiltak er landsdekkende og at våre medlemmer i hovedsak er ryggmargsskadde. Vi opplever å gjøre en jobb som er nisjepreget og som LARS selv ikke kan prioritere. Likefrem er det for mange LARSère. Videre ble stret tilbudt en presentasjon av Likevel MC Norge på neste styremøte. Dette ble positivt mottatt og vi antok at avslaget således baserte seg på en misforståelse. I mellomtiden søkte vi Astra Tech om midler til prosjektet. Hos dem fikk vi til svar at de støttet LARS og at vi måtte søke støtte hos dem. Dette er altså gjort, men denne gangen avslår LARS med begrunnelse at en organisasjon ikke kan gi midler til en annen organisasjon. Denne argumentasjonen er særdeles tynn ettersom vi: 1) Representerer mange ryggmargsskaddete medlemmer og 2) Astra Tech mener tydeligvis at det er LARS`oppgave å evt. videreformidle midler til andre tiltak for rygmargsskadde. Det er ikke til å legge skjul på at dette er et meget skuffende vedtak som Likevel MC Norge`s styre opplever som et nederlag. Vi mener at LARS selvsagt burde støttet dette unike tiltaket for ryggmargsskadde og at de ved dette vedtaket setter seg selv på sidelinjen i arbeidet med å videreutvikle tilbud for ryggmargsskadde i Norge.

10. Mars 2005- FANA SPAREBANK STØTTER MED 10 000,-

Det er svært gledelig til tross for avslag fra LARS at andre ser viktigheten av det arbeidet vi har i gang med Aksjon skolesykkel. Fana Sparebank`s forstanderskap deler årlig ut midler til allmennyttige formål. De vedtok i sitt møte den 28.02.05 å utdele kr. 10 000 til aksjon skolesykkel!! Dette blir dedikert til kjøp av tilhenger.

10. Mars 2005- Vi informerer!

Vi har i løpet av dagen og gårsdagen sendt ut en rekker mailer til de MC-klubber NMCU har e-postadresser til. Vi har her informert om vårt arbeid og presentert vårt behov for kontakt i klubbmiljøet og behov for økonomisk drahjelp. Vi har fått mye positiv respons på dette.
Videre har vi sent ut en rekke mailer til ulike grupper i regionen og informert om tilbudet vi har med triken og med sidevognsykkelen. Også her har vi fått god respons.

12.-13. Mars 2005- To nye støtteklubber!!

Etter henvendelsen til klubbene før helgen har vi nå fått to nye innmeldinger. Orkdal MC Klubb og Myrseth MC har meldt seg inn som støtteklubber- dette er vi svært takknemlig for! Vi ønsker dem velkommen og gleder oss til videre samarbeid med dem- igjen takk !

14. Mars 2005- Varmeklær til den kalde årstiden- gerbing.no

Mange av våre medlemmer har problemer med kulden- også om sommeren. Dette gjelder også motorsyklister uten funksjonshemninger. Noen kan få dekket hjelpemidler til oppvarmning av kroppsdeler (hansker og sokker) gjennom trygdekontoret. Dette er kostbare saker. Likevel MC Norge har kommet over et frima som selger varmeklær fra fabrikk (ikke spesialsøm). Du finner informasjon om dem på deres nettside http://www.gerbing.no. Vi vil undersøke dette nærmere og komme tilbake med mer info.

Sjekk ut deres nettside her

16. Mars 2005- Senior MC Norge avdeling øst er blitt støtteklubb 

Vi har i dag fått melding om at Senior MC Norge, avdeling øst har i dag meldt at de vil være støtteklubb til likevel MC Norge- det gleder vi oss over. De har ca. 1250 medlemmer og har en betydelig posisjon i mc-miljøet. Vi ønsker dem hjertelig velkommen!

17. Mars 2005- Eidsvoll MC Klubb støtter 

I mail i dag melder Eidsvoll MC Klubb at de vil støtte driften til Likevel MC Norge med kr. 500,- for 2005 og oppfordrer oss til å søke dem neste år også. Vi takker og bukker!

18. Mars 2005- Første førerprøve avholdt med skolsykkelen

I dag er detg avholdt første førerprøve med skolesykkelen. Prøven var en overgang fra A1 til A (lett til tung) og foregikk uten anmerkninger på fører eller utstyr. Ettersom dette ikke krever en full opplæring vil det ennå gjenstå noe systembygging før man er klar før tilsvarende prøver i full skala.

18. Mars 2005- VestbyMC Klubb -ny støtteklubb

Vestby MC Klubb har i dag meldt at klubben vil være støtteklubb til Likevel MC Norge. Dette gleder vi oss over og ønsker velkommen!

11. April 2005- Reportasje i NRK !

NRK Hordaland har i dag laget og sendt en reportasje om Likevel MC Norge og vår nye skolesykkel. Den ble sendt på Vestlandsrevyen og det landsdekkende magasinet "Norge i dag". Vi har fått mange positive reaksjoner på reportasjen og håper den kan gi inspirasjon. Vi vil prøve å komme tilbake med en utgave av reportasjen noe senere.

12. April 2005- Eidsvoll MC-Klubb støtter

Eidsvoll MC-Klubb har sendt oss kr. 500,- til vårt arbeid- Vi takker og bukker for økonomisk hjelp og inspirasjon !

12. April 2005- Evald er i gang!

I dag fikk vi følgende mail fra et av våre medlem i nord..
Hei Hein.
Årets første MC-tur ... 6.april. ... ... ... ... Tidlig i Harstad / Troms.
14. April 2005- Nytt trikebygg er på plass
archiv5_40.jpg
Lars Arne Eriksen har bygget en av de flotteste Harleytrikene vi har sett her i landet. Den skal stilles ut på Motorfestivalen på Hellerudsletta kommende helg. Det vil også bli et innslag i frokost TV på TV2 på fredag og andre medier vil sikkert hive seg på. 
18. April 2005- Trikemøte i dag 
archiv5_39.jpg
Vi har i dag avholdt et trikemøte for aktuelle brukere av triken. 10 personer deltok og vi fikk også vist frem skolesykkelen. Rullestolfestet til triken er nå ferdig og vi kommer tilbake med en billedserie om dette.
1234Neste

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.