MENY

Arkiv fra 2004

Dette er våre nyhetsoppslag fra 2004. En del linker kan svikte og bildene er borte.

22.Desember 2004- Dette har du aldri sett før !!

Vognkortet til skolesykkelen er i dag utstedt! Aldri før er en funksjonstilpasset skolesykkel registrert i Norge. Dette er en dag vi bør glede oss over og som vi har sett frem til lenge!!Se det historiske dokumentet her. Vognkortet har følgende tilleggstekst: BR.IMP F.G. REGI I TYSKLAND 26.08.1994. GODKJENT MED SIDEVOGN. GOKJENT SOM LÆRESYKKEL FOR HANDICAPPET FØRER. UTSTYRT MED:GEAR VELGER PÅ VENSTRE HÅNDTAK. BAKHJULSBREMS BETJENINGSHENDEL VENSTRE HÅNDTAK/TOMMEL . 391-221204. RH.

Betegnelsen "handicappet fører" er noe foreldet, men dette kan det jo gjøres noe med. Det er i allefall en lettelse at den delen av jobben er gjort !

22.Desember 2004- Parkeringssaken i Bergen er løst. Et eksempel for andre ?

Vi har i dag fått mail fra perkeringsdirektøren i Bergen Parkeringselskap Borghild Lekve. Hun skriver som svar til vår forespørsel om parkeringsforhold til brukere av triken vår og skolesykkelen:

Vi har forståelse for at dere ikke kan benytte p-kortet på MC-kjøretøyene da disse ikke kan festes på forsvarlig måte. Imidlertid er det slik at p-kortet gjelder for person og ikke kjøretøy og dersom andre førere kjører MC-kjøretøyene kan disse ikke få samme rettigheter som førere med p-kort. Vi vil derfor praktisere følgende ordning i forhold til disse kjøretøyene: Våre betjenter blir kjent med bilde av kjøretøyene og er klar over at disse i hovedsak benyttes av førere med gyldig p-kort. Saken er spesiell og det er ikke gitt at alle trafikkbetjenter til enhver tid kan huske på og identifisere kjøretøyene som kjøretøy som i hovedsak disponeres av forflytningshemmede .Det vil kunne bli utstedt gebyr ved feilparkeringer da det ikke er gitt at det er fører med gyldig p-kort som kjører MC-kjøretøyet. Dersom gebyr blir utstedt og dere kan godtgjøre at det var fører med gyldig p-kort for forflytningshemmede som var fører av kjøretøyet da det ble parkert, vil gebyret bli frafalt dersom gebyret skyldes manglende betaling eller parkering på p-plasser reservert for forflytningshemmede. Andre gebyrer vil ikke bli frafalt. Håper dette kan være en tilfredsstillende ordning for dere. Vi ønsker dere en riktig god jul! med vennlig hilsen Borghild Lekve

Dette er tilfredstillende for oss!

17.Desember 2004- Bekreftelser fra England og Tyskland

I prosessen med å få godkjenning av skolesykkelen arbeidet Likevel MC Norge med å skaffe dokumentasjon for at krav til revers ikke finnes i de land vi arbeider mest med (Tyskland og England). I dag kom bekreftelsene som er oversendt vegdirektoratet og Bergen Trafikkstasjon.

16.Desember 2004- Revers-saken er løst!

Det er i dag avklart med vegdirektoratet v/ BEspen Andersson og Bergen Trafikkstasjon av skolesykkelen vår blir godkjent som lærevogn uten mangellapp! Det er en stor seier for alle førere av funksjonstilpassede motorsykler med sidevogn i Norge- dette kan vi være fornøyd med !!

14.Desember 2004- Vestlandsdrakten AS er med på Aksjon skolesykkel

I dag fikk vi en hyggelig telefon fra Marit Ingvaldsen. Hun driver Vestlandsdrakten AS som lager Vestlandsdrakten og selger tilbehør m.m. til denne. De bevilger kr. 2 500,- til tilhengeren til skolesykkelen! Mange takk !

14.Desember 2004- Teknisk artikkel i MC Bladet nr. 5

Vi har skrevet en artikkel om skolesykkelens tekniske utfordringer. Denne artikkelen er trykket i NMCU`s organs "MC-Bladet" nr. 5 som blir sendt ut til medlemmene i disse dager. På samme side kan du lese om vårt medlem, Evald Ostad, hans hostorie og hans Gold Wing 1800 trike.

13.Desember 2004- Bidrag fra Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ATL

Det kom i dag mail fra Leif N. Olsen, administrerenden direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. De bevilger kr. 3 000 til vår Aksjon skolesykkel slik at vi kan muliggjøre kjøp av tilhenger. Vi takker og bukker !

8.Desember 2004- Skolesykkelen får sin godkjenning

Det er i dag, pr. telefon med Tom Gullachsen fra Bergen Trafikkstasjon, stadfestet at skolesykkelen får sin godkjenning. Papirene vil bli utferdiget mandag 13. desember. Det ble reist spørsmål om bakbremsepedalen og evt. krav til funksjon på denne. I tillegg ble det reist krav om revers på sykkelen. Vedlagt følger utdrag av en mail som ble sendt til Vegdirektoratet og Bergen Trafikkstasjon i da.

Bakbremsebetjening.

Det har fra Bergen Trafikkstasjon v/ Rune vært ytret et ønske om at sykkelens bakbremsepedal gjøres aktiv. I dag er denne frakoblet slik at bakbremsen betjenes ved bruk av separat tommelbrems på styret. Vi er enig i at dette bør på plass om mulig (vi arbeider nå med å finne tekniske løsninger, noe vi tror vi vil finne). Det er ikke en nødvendighet, ettersom det antas at man ved f.eks. på handikappbiler ikke stiller absolutte krav til at orginale betjeninghendler fortsatt skal være på plass for at en "normal" fører skal kunne kjøre dette kjøretøyet. Dette kan f. eks. være ratt for biler som er utstyrt med joystick eller andre funksjoner. Dersom min tolkning er gal ber jeg om å bli korrigert på dette. Når vi ønsker å gjøre hendelen aktiv er dette slik at folk som kjører opp på denne, men som har sin høyre fot frisk og aktiv skal kunne anvende denne bremsen og slikke å få bremsebegrensinger i sitt førerkort. For "normale" personer vil det ikke by på problemer å kjøre denne sykkelen med den bremseutrustning som er på den i dag. Dette har de førers som har prøvd den bekreftet. Det er en annen måte å betjene den på, men ikke så spesielt at den trenger personlig tilpasning. Dette er samme argumentasjon som vi har for å la girhendelen være på plass til tross for at vi har bygget elektrisk girmulighet på sykkelen.

Revers

Sykkelen har pr. i dag ikke revers. Også dette har vi som mål å få på plass. Samtidig vil vi påpeke at vi også her ser det som en fordel, men ikke som en nødvendighet for sikkerhet eller funksjonalitet. Vi ønsker at fokus på trafikal planlegging og betjening vil være så sterkt at behovet for revers elimineres ved planlegging av kjøringen. Flere sykler går i dag på veien i Norge uten revers (med førere som ikke kan gå av og skubbe). Det er ikke meldt om behov for dette fra førere som har lang kjøreerfaring. Med en funksjonshemning i bunn vil det kun være de mest motiverte førere som vil starte på en slik opplæring. Dette i seg selv vil gjøre noe med førerenes "drive" til å få til dynamisk kjøring uten behov for revers. Grunnen til vår skepsis for et krav om revers er at dette ikke oppleves som nødvendig OG at det i tillegg til en, sannsynligvis, lang vei frem til førerkortet vil føre til en unødig innsnevring av førerens valgmulighet for egen sykkel ettersom det er ytters få sykler som har en slik løsning. I dag godkjennes "handikappmopeder" uten reversløsninger. Det er mange av de samme problemstillinger her. Jeg opplever at de tilfeller der revers vil være avgjørende for sikkerheten er bortimot på ulykkesnivå og ikke dagligdagse trafikale problemer. Selvsagt vil nøyere planlegging kunne bidra til å redusere de situasjonene til et bortimot 0-nivå Vi ser det som rimelig spesielt dersom det er de svært spesielle situasjonene som skal legges til grunn for beslutningen. "Automatisk varseltrekantutsetter" vil også være en sak som kan komme på tegnebrettet dersom vi setter dette på spissen. Det vil selvsagt finner løsninger for å reversere en slik sykkel på bar mark/flat vei. Dette kan gjøres ved bruk av krykke, skistav eller andre manuelle hjelpemiddel. Dette krever ingen påtegning i førerkortet, men vil kreve noe av føreren- det vil motorsykkelkjøringen i seg selv også. mer komplisert blir det også om man skal gå teknisk inn i syklenes girkasser, påmontere hjul, snu starteren e.l.

Økonomi ved revers- et viktig punkt selv om det ikke omhandler sikkerheten.

En fører som kjøper sin sidevognsykkel for ombygging vil måtte regne med ombygningskostnader for ca.25-35 000 kroner (før man tenker på revers). For en sykkel til kr. 100 000 kroner vil dette altså si en påplussing på 25-35%! Dersom man skal ha en reversløsning med en tenkisk løsning kan dette fort være snakk om 10-15 000 i tillegg. Da er man oppe i kostnader på kanskje 50 000 kroner mer enn den en annen sidevognsfører har ( i tillegg har man altså betalt kanskje 50 % av sykkelprisen for bare sidevognen). En sykkel til 50 000 kroner koster således rullestolbrukeren hele 150 000 kroner. Da er det ikke sikkert at god motivasjon er nok - da må man også ha et godt forhold til banken. Vi ser det som ønskelig at sykkelen utstyres med revers. Vi har sterke motforestillinger om at dette blir et krav for den enkelte førerkortinnehaver. Likevel MC Norge ønsker at man gjennom opplæringen og førerprøven sikrer at kandidaten behersker kjøretøyet til fulle slik at man gjennom planlegging og teknikk kan håndtere en motorsykkel med sidevogn uten at det stiller krav til kanditatens egen sykkel om at denne skal utrustes med revers.

Oppsummering samlet

Likevel MC Norge v/ undertegnede vil delta sammen med Bergen Trafikkstasjon å utarbeide/gjennomarbeide opplæringsplaner og førerkortregimer for den aktuelle sykkel. Problemstillinger knyttet til førerens funksjonsnivå vil bli satt fokus på i dette arbeidet. Jeg vil derfor med dette be om at man ikke stiller krav til de moment jeg har omtalt her, men ser på det, som oss, at det er ønskelig med det aktuelle funksjoner.

Vi arbeider nå med å fremskaffe dokumentasjon fra England og Tyskland for å bekrefte at slikt krav om revers ikke gjøres gjeldende i disse landene.

7.Desember 2004- Møte med Bergen Trafikkstasjon om fremdrift på opplæringsplaner m.m.

Leder Hein A. Kvalheim har i dag vært på møte med Bergen Trafikkstasjon v/ Arild Drange og Tom Gullachsen vedr. den videre fremdriften i forhold til hvilke moment som må på plass for å kunne starte ordinær opplæring og førerprøver. Teknisk er nå sykkelen slik den skal etter våre begreper og Bergen Trafikkstasjon vil gjøre ny kontroll av dette innen få dager. Videre må Trafikkstasjonen sammen med Likevel MC Norge sette seg ned å se på eksisterende opplæringsplaner og opplegg for førerprøver for å finne de avvik som sidevognen medfører. Dette vil være et viktig og krevende arbeid som vil danne grunnlaget for evt. nytt regelsett for vår gruppe førere.

6.Desember 2004- Generalprøve på skolesykkelen

Vi har i dag vært på prøvetur med sjåførlærer Erik Tvedt v/ Erik Tvedt Bil og MC Skole. Han opplevde sykkelen som god å kjøre og sjåførlærerplassen var god og oversiktelig. Videre ble sjåførlærerbremsen og clutchen testet og funnet å fungere tilfredstillende. I Bergen vil Erik være vår samarbeidspartner på opplæring på denne sykkelen.

 

 

3.Desember 2004- Tilhenger til trike og skolesykkel

Vi arbeider nå med å få til en løsning med en tilhenger til skolesykkelen. Denne må være slik at den også kan brukes til triken. Vi har fått et tilbud fra Tysse mekaniske verksted på en tilhenger av typen 6323. Denne vil dekke vårt behov når vi får med en skinne til trikens forhjul. Nå må vi arbeid for å oppdrive sponsorer/annonsører til dette. Vi trenger xa. 20 000 kroner.

3.Desember 2004- IT-Analyse er med!

Datafirmaet IT- Analyse fra Hønefoss bidrar til Aksjon skolesykkel med kr. 1 000,- ! Vi takker og bukker !

25.November 2004- KJEMPENYHET - STOR SERIE MED ARTIKLER!

Vi har i dag lagt ut en side der du kan se over 40 artikler om ulike ombygginger av motorsykler solo, med sidevogn, trikebygg etc. Alle er scannet inn fra vår søsterorganisasjon "National Assosiation for bikers with a dissability" NABD`s blad Open House. Artiklene er systematisert etter type under kategoriene, Sidevognsbygg med ulike løsninger, Betjeningsforflytninger (gass, brems etc), Fotbetjent forbrems, Trikeombygginger med ulike løsninger, Alternativ bakbremsebetjening, Solosykler med Klicktronic gir og annet. Her kan du finne mange ulike sykler og mange ulike ombyggingsalternativ. Dette kan gi tips og info om hva som er mulig. Dette er sannsynligvis det mest revolusjonære på nettsidene våre i år!
17.November 2004-AC Marine er med !

I dag fikk vi hyggelig melding om at firmaet AC Marine v/ Ivar Rogneflåten er med som annonsør på Aksjon skolesykkel. Han skriver i en mail blant annet: "jeg lar meg herved overbevise om at dette er en god sak, så vi støtter opp med 7 500 NOK. " Dette gleder vi oss over og takker og bukker!

16.November 2004-Artikkel i MC-avisa

Også MC-avisa har funnet det spennende å skrive litt om Likevel MC Norge og Aksjon skolesykkel.

15.November 2004-Biltilsynet tester

I dag har Biltilsynet vært over skolesykkelen for godkjenning og prøvekjøring. Skolesettet er godkjent og fungerer slik det skal. Fotbremsen til å betjene bakbremsen er koblet ut for å bli koblet om til tommelbremsen på styret. Her skulle tilsynet ønsket seg begge deler fungerte. Det må vi se på om dette er mulig. De ønsker videre at tommelbremsen flyttes litt opp slik at man kan clutche og bremse til full stopp med denne bremsen alene. Biltilsynet vil ta kontakt med Veidirektoratet innen kort tid for å rydde unna eventuelle problemstillinger knyttet til at lærevognen har tre hjul og ikke to.

14.November 2004-Vi prøverkjører skolesykkelen

I dag har leder Hein A. Kvalheim vært på prøvetur med vår nye skolesykkel. Sykkelen fungerer flott og ombyggingene er vellykket. Giring fungerer flott, men er noe uvant i forhold til tradisjonell fotgir. Det tar litt lenger tid å gire, men dette gir en midre agressiv stil. Skolesettet fungerer også for ledsager/sjåførlærer. 10 mil i skillelig høstregn ga mersmak- da er det bra !

11.November 2004-Artikkel i Bladet Motor

Det har i dag tikket inn melding om at vi er omtalt i Bladet Motor. Bladet motor er er særdeles flott kanal å bli presentert i og det er en flott mulighet for oss til å fortelle om at Aksjon skolesykkel er i ferd med å bli en realitet !

11.November 2004- GRATULERER MED DAGEN !

I dag er Likevel MC Norge 3 år- det er vi glad for! Det er tid for å kaste et blikk bakover og et blikk forover. Vi har etablert en organisasjon med mange medlemmer og gode mål og visjoner. Vi ha anskaffet to motorsykler til gjensidig bruk og nytter for våre medlemmer. For fremtiden vil arbeidet være å utnytte disse best mulig og å spre den informasjon og den kunnskap ha samler oss på en best mulig måte til glede for våre medlemmer og andre interessertte.

3.November 2004- ABB AS- Divisjon Industri bidrar til Aksjon skolesykkel

I dag tikket det inn 2000,-kroner fra ABB AS, Divisjon Industri. Dette var en hyggelig høstgave å få for oss. Midlene skal bli vel anvendt -Takk til ABB!

3.November 2004- Biltilsynet har vært på plass

Vi hadde mandag 1. november besøk av biltilsynet ved Tom Gullachsen for å sjekke ut fremdriften på byggingen av skolesykkelen. Vi har nå kun bremsekobling av bakbremsen igjen og har fått godkjenning på den teniske løsningen. Når bygget er ferdig er det ofentlig godkjenning med prøver turer o.l. igjen.

22.Oktober 2004-Fjell Industrier er med

Som et bidrag til organisasjonen vår vil Fjell Industrier utføre arbeid på triken uten vederlag. De skal montere og konstruere et rullestolfeste (etter modell fra England), samt tette "hull" i fotbrettanordningen.

22.Oktober 2004-Fremdrift skolesykkel

I dag har vi vært og inspisert skolesykkelen hos Yamaha Bergen. Girsystemet er nå montert og virker. I tillegg er de i full gang med skoleutrustningen og vi mener å ha funnet svaret på bremsesystemet- dette vil bli veldig bra. Det kjedelige er at vi må gi slipp på sideveskene. Vi håper å holde fremdriften slik at vi får sykkelen godkjent i begynnelsen av november.

30.september 2004-Rapport fra det kalde nord

Vårt medlem Evald Ostad har i dag sendt oss rapport med følgende melding :

VÆR-RAPPORT" fra isødet ): ca. 300km. nord om "the artic circle" Jeg MÅ - nok bare innse det ): det begynner bli seint i sesongen. Dagens tur på ca. 80 km. var ... en småkjølig opplevelse. Skal jeg kjøre mer i år ... må jeg nok krype til korset, å ta en stilongs under Lewis'n. Evald - Harstad

 

10.september 2004- Ortopro AS er med !

Firmaet Ortopro AS v/Jørn Kvamme, har i dag sagt ja til å være med å støtte aksjon skolesykkel med kr. 5 000! Dette er kjempeflott og vi trenger denne drahjelpen ! De har også sagt at de vil sponse oss med en hjelm til triken vår !Vi takker og bukker

9.september 2004- Rutine for trikeførere med førerkort kun for automatgiret kjøretøy

Noen har førerkort for klasse B (Bil) med begrensing for kjøretøy med automatisk girkasse. Dette gjør at triken ikke umiddelbart kan kjøres med eksisterende førerkort. Den eneste du må gjøre er å kjøre med en person som har førerkort for bil slik at du blir vant til giringen og clutchen. Når du føler deg trykk kan du ringe nærmeste trafikkstasjon for en manøvreringsprøve. I Bergen er dette Bergen Trafikkstasjon v/ Gunvor Lien, tlf 55 51 67 57 eller sende epost: gunvor.lien@vegvesen.no og avtale en time for en manøvreringsprøve der du skal vise at du klarer giringen. Da vil du få inn en pasus i førerkortet ditt slik at det også gjelder for: trike- håndbetjent. Husk å booke triken den dagen..

9.september 2004- Skolesykkelen er registrert

Vi har i dag fått registrert skolesykkelen på nr. SY 9300. Nå kan den transporteres fritt og det gleder vi oss over. Takk til biltilsynet for et flott nummer ! Nå gjenstår det litt ombygging og godkjenning som skolesykkel.

 

6.september 2004- Vi jobber med bremser kvelder og netter

Vi er nå i posisjon til å arbeide med å få på plass en bremseløsning for skolesykkelen. Det er mange meninger og mange alternativer og vi sjekker nettet for alt det er verd. En samarbeidspartner i Tyskland (Køltgen) er det nærmeste vi er kommet og de vil supplere oss med deler som Yamaha Bergen vil montere. Samarbeidet med Bergen Trafikkstasjon v/ bla. Rune Hjelle der er upåklagelig. Sammen skal vi finne gode løsninger!

4.september 2004- Søknad til Astra Tech ..

Vi har ventet i det lengste med å gå til hjelpemiddelbransjen med forespørsler til Aksjon skolesykkel. Nå har vi sett oss nødt til å gjøre det i tro på at leverandørene vil se det unike i dette prosjektet. Leverandør av kateter m.m. Coloplast var svært positiv til vår henvendelse og ga oss kr. 5 000 - dette var god drahjelp. Vi utfordret konkurrenten deres,Astra Tech, og fikk til svar at de støttet LARS (Landsforeningen for ryggmargsskadde) og at vi måtte søke dem. Det har vi gjort og vil følge opp.


18.august 2004- Skolesykkelen er godkjent hos biltilsynet

Representanter for Likevel MC Norge var i dag hos biltilsynet/Bergen trafikkstasjon til myndighetskontroll (importkontroll) med vår nye sidevognsykkel. Dette gikk smertefritt. I tillegg stilte motorsykkelgruppen med to representanter ( i tillegg til teknisk personell) for å diskutere løsninger for ombygging av bremsene og eventuell reversløsning. Vi fikk mange gode innspill og ble møtt av en svært positiv gjeng med kontruktive løsninger både til ombyggingsaltarnativ og samtaler rundt førerprøver. Etter at dette var foretatt ble sykkelen kjørt ut til Yamaha Bergen som skal foreta ombygging av gir, bremser og skoleutrustning på sykkelen. Vi håper at sykkelen skal være klar i utgangen av september.

 

17.august 2004- Medlem Torfinn Petersen selger sin HD Sturgis 1982 modell

Torfinn Petersen`s 1982 modell HD Sturgis er nå til salgs for kr. 200 000.Den har all betjening på styre. Mob 93257049 hdbasunen@c2i.net

 

16.august 2004- Evald Ostads nye objekt- Honda Goldwing 1800 trike er klar

Vårt medlem Evald Ostad har tidligere hatt prosjekt med en Honda 1800 Retrocast. Denne ble bestilt ny fra USA, men bredden skapte problemer med norske myndigheter og objektet ble definert ut til tross for at det var ankommet Norge. Nå har Evald bestilt en ny sykkel- en Honda Gold Wing trike med EML-kit for trikeombyggingen. Ombyggingen er ordnet av Euro Bike i Stavanger og sykkelen kjøres nå nordover av "Lille Rolf" i retning Harstad der Evald bor. Dette er et svært flott bygg til en estimert pris på 440 000 kroner. Vi kommer tilbake med mer info.

 

10.august 2004- Bodø Motorsykkel Club gir gave

Bødo Motrsykkel Club vil gi en gave til Likevel MC Norge på kr. 1 000,-. Vi bukker og takker !!

10.august 2004- OMBYGGET REWACO TRIKE TIL SALGS!

Vårt medlem, Arne Trollerud, er gått bort og hans sønn selger derfor hans ombygde Rewaco trike. Sykkelen er en 2000 modell og fremstår som meget pen. Den har all betjening på styret. Se bilder av sykkelen her. Om det er av interesse, ta kontakt med Tor Arne Trollerud Tenorveien.16, 1859 Slitu, mobil 93432090 eller 69892064

 

04.august 2004- Coloplast Norge støtter Aksjon skolesykkel

Vi har i dag fått følgende mail:

Vi viser til brev og mail vedrørende søknad om økonomisk støtte til "aksjon skolesykkel". Coloplast utarbeider som kjent medisinsk utstyr blant annet innenfor inkontinensproblematikk. En av våre målgrupper er ryggmargsskadde. Vi ønsker å være en positiv bidragsyter for denne gruppen . Prosjekt "aksjon skolesykkel" er i tråd med dette. Vi har derfor gleden av å fortelle at vi ønsker i bidra med inntil kr 5.000 til prosjektet. Pengene vil bli overført deres konto i løpet av få dager. Lykke til med prosjektet!

04.august 2004- Bikers Against Disability (B.A.D.) fra Sverige er i gang

Jeg har i dag fått mail fra ABATE i Sverige ved sekretæren Oda. Hun forteller at de har opprettet et fond for obyggninger til folk med ulike funksjonshemninger. Dette har de kalt for Bikers Against Disability (B.A.D.) Denne gangen var det på jakt etter info om klicktronic-systemet.

04.august 2004- Nye bidrag !

I ferien har det tikket inn flere flotte bidrag til Aksjon skolesykkel.

Independent MC fra Harstad har bidratt med kr. 2 000 !

Road Runners MC har hatt St. Hansfest og sendte overskuddet til oss- 2 220 kroner !

Vi takker for disse kjærkomne gavene!

27.juli 2004- Uavhengig test av skolesykkelen

BMW- og sidevognsentusiast Per Baste Kramer fra Bergen MC klubb tok seg tid til en liten prøvetur med skolesykkelen vår. "Ulydene" vi var redd for var etter hans vurdering vanlige BMW- og sidevognslyder. Dette var betryggende! Han mente sykkelen var svært flott og at vi hadde gjort et godt kjøp. Vi fikk også med noen tips på veien- takk til Baste !

25.juli 2004- Skolesykkelen - vel plassert i Bergen!

Sykkelen er nå vel plassert i Bergen og er klar for godkjenning hos Biltilsynet. Sykkelen har overlevd transporten godt, men har noen ulyder vi bør få sjekket. Oppdatering følger...

13.juli 2004- Skolesykkelen er underveis!

I dag er skolesykkelen hentet hjemme hos tidligere eier og er nå underveis med Sea Cargo til Bergen.


07.juli 2004- Stor gave til Aksjon skolesykkel !

Pål Svenheim har i dag mailet oss og meldt at han har overført kr. 25 000,- til aksjon skolesykkel fra firma Bernh. Larsen Holding AS. Vi gleder oss enormt over en slik stor gave og roper et høyt HURRA !

06.juli 2004- Gave fra NABD

Vi har i dag fått melding om at vi fått, til aksjon skolesykkel, ett sett med Kliktronic girsett fra vår søsterorganisasjon i England- National assosiation for bikers with a dissability. Det var en flott annerkjennelse for vårt arbeid ! Når settet ankommer vil vi finne en verdig montør.

03.juli 2004- Skolesykkelen er underveis

Det er planen at vår nye skolesykkel lander i Bergen 8. juli !

03.ju1i 2004- Stafett i Gold Wing miljøet

Likevel MC Norge har tidligere mottatt kr. 2 000 fra Norsk Gold Wing Club avd. Hordaland. De sendte stafettpinnen videre ut i Gold Wing-miljøet og vi har nå også mottatt kr. 2 000 fra Norsk Gold Wing Club avd. Haugaland. Dette er en svært god respons å få - Vi takker !

29.juni 2004- Gave Fra Lions Club Fana

Vi har i dag fått melding om at Lions Club Fana vil bidra med kr. 5 000,- til Aksjon skolesykkel. Dette er svært gledelig og vi takker og bukker. Sykkelen er nå klar til forsendelse til Norge og vil være i Bergen om noen uker.

21.juni 2004- Kontrakt på sykkel er undertegnet

 

I dag har vi undertegnet en kjøpekontrakt på en skolesykkel til Likevel MC Norge- det er en merkedag. Sykkelen vil koste oss ca. 165 000 kroner +/- (ferdig inn i Norge)+ ombygging, frakt etc. Den har gått 52 400 km og har hatt vogn på siden den var ny. Nå arbeider vi for å finne en god trasportordning til Norge fra Baunach i sørtyskland. Bergenseren Roger Koch har vært vår "forhandler" og nøkkelmann i arbeidet med selgeren og vi takker for en flott innsats så langt.

17.juni 2004- F AN T A S T I S K ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Vi har i dag mottatt 150 000 kroner (etthundredeogfemtitusenkroner) fra Trond Mohn til Aksjon skolesykkel ! Med dette er Trond Mohn med å muliggjør at Aksjon skolesykkel blir realisert på en måte som vil bringe både MC- Norge og Handikap-Norge et viktig skritt fremover. Det finnes ikke grenser for hvor takknemlig Likevel MC Norge er for denne utrolig store gave- takk, takk, takk, takk og atter takk. Nå arbeides det med å skaffe tilveie rett sykkel, samt tilrettelegge for ombygging og videre samtaler med myndighetene. Vi er i kontakt med en selger i Tyskland om en 94 modell K1100 LT med en EML sidevogn. Dette kan være et veldig bra objekt. I tillegg vil vi, om mulig, skaffe en tilhenger til transport av sykkelen. Dette er en stor dag i Likevel MC Norge`s historie! Takk Trond Mohn !!!

17.juni 2004- Ny MC-klubb i Østfold

Fun Bikers MC er en ny klubb som har beddt oss om å informere om deres tilblivelse! Bor du i området kan dette kanskje være klubben for deg ?

17.juni 2004- Endringer i Førerkortforskriften og forslag til ny opplæringsplan for motorsykkel

Vegdirektoratet fastsatte ny førerkortforskrift 19. januar 2004. Denne har endret fokus å en del punkter. Om du vil lese forskriften finner du den på Lovdata. Vegvesenet har også ute til høring en ny opplæringsplan for blant annet motorsykkel. Høringsutkastet kan du lese på sidene til vegvesenet. De beskriver bakgrunnen for forslag om ny opplæringsplan som følger:

I Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) pekes det på behovet for en helhetlig behandling av hele føreropplæringen og for en styrking av opplæringen i alle klasser. Undersøkelser viser at unge uerfarne førere er særlig utsatt for ulykker. Ulykkesrisikoen faller raskt i løpet av de første månedene de kjører etter at de har fått førerkort. Ideelt sett ville det være ønskelig at førerne fikk den nødvendige erfaringen gjennom føreropplæringen. Utfordringen er å finne fram til en opplæring som er gjennomførbar innen realistiske rammebetingelser. Satsingen på en bedre føreropplæring er et viktig bidrag i arbeidet for å fremme nullvisjonen.

16.juni 2004- Gold Wing Club Norway avd. Hordaland støtter Aksjon skolesykkel

Vi fikk i dag hyggelig telefon fra Gold Wing Club Norway avd Hordaland. De fortalte at de hadde besluttet å støtte Aksjon skolesykkel med kr. 2 000 ! Kjempeflott - er vår reaksjon ! De ville også utfordre de andre Gold Wing ClubNorway avdelingene til det samme. Vi gleder oss over dette og takker og bukker !

10.juni 2004- Sparebanken Vest støtter opprusting av triken

Vi fikk i dag følgende gladmelding fra Sparebanken Vest:

TILDELING AV GAVER FRA ALLMENNYTTIGE FORÅL

Vi viser til deres søknad om støtte til videre opprustning samt ålage et skikkelig rullestolfeste og sikre fotplatene på triken. Søknaden var nylig lagt fram for styret i Sparebanken Vest, Region Vest for avgjørelse, og vi har den gleden av å informere om at det nå er innvilget en gave på Kr 5 000,- Gaven er øremerket i tråd med deres søknad. Summen blir overført til Likevel MC Norge sin konto i dag! Vi ønsker dere lykke til videre med det viktige arbeidet som dere gjør i Likevel MC Norge Med hilsen For Sparebanken Vest, Inga Merete Hjelmeland, Markedskonsulent

Vi gleder oss veldig over dette og vil sette i gang arbeidet med rullestolfeste og sikring av fotbrettene så raskt som mulig- en honnør til Sparebanken Vest som for andre gang støtter vårt arbeid !

07.juni 2004- Kirkens bedriftsidrettslag - gokartgruppen støtter Aksjon skolesykkel

Kirkens bedriftsidrettslag- gokartgruppen i Bergen har ikke hatt aktivitet på flere år og har derfor besluttet å overføre sin restkapital til Likevel MC Norge, øremerket til Aksjon skolesykkel. Beløpet de donerer er kr. 5 000,-. Vi takker og bukker !

07.juni 2004- Norsk sidevogn Klubb støtter aksjon skolesykkel

Jeg har i dag hatt telefonsamtale med Svein Borgersen i Norsk sidevogn Klubb. Han forteller at NSK vil støttte aksjon skolesykkel med kr. 2 000,- og at de i tillegg vil melde seg inn som støtteklubb i Likevel MC Norge - dette var svært hyggelig!

 

 

 

 

 

 

04.juni 2004- Trond Mohn er med !

Vi har i dag mottatt en hyggelig telefon fra Trond Mohn som sier at han vil være med å bidra slik at Likevel MC Norge vil kunne realisere Aksjon skolesykkel- det var en fantastisk nyhet for oss ! Nå er vi ennå nærmere en realisering av prosjektet. Vårt siste aktuelle objekt ble desverre solgt fordi vi ikke kunne slå til i tide. Vi jakter videre på nytt objekt med stor entusiasme. Fortsatt trenger vi kapital for å kunne få dette til og jakten på annonsekroner fortsetter.

28.mai 2004- Instruksjonsbok til Rewaco trike

Etter kommunikasjon med Rewacofabrikken har vi nå fått tilsendt i pdf-format en byggebeskrivelse av Rewaco trike HS4. Flere medlemmer har slik trike, men vi har ikke klart å oppdrive en instruiksjonsbok. Dette er ikke en instruksjonsbok, men en detaljert beskrivelse av hele bygget fra A til Å i minste detalj og med delenummert etc. Det er hele 96 sider. Du kan laste den ned HER!

 

18.mai 2004- Aksjon skolesykkel - en mulighet ?

Vi har funnet et aktuelt objekt som mulig skolesykkel for Likevel MC Norge. Det er en 1986 modell BMW K 100 LT med orginal EML -midi sidevogn. Sykkelen er i flott stand og har gode kvaliteter mht bremser, gir, vogn og sidevognsbygget er flott sammenskrudd med svingarmsgammel styredemper etc. Vi har tro på at vi kan realisere Aksjon skolesykkel for ca. kr. 100 000 og trenger således 80 000 kroner for å komme videre. Medlemmer og støttespillere oppfordres derfor til å undersøke i nærområdet og bekjentskapskretser om det finnes firma man jobber i eller har relasjoner til som kan tenkes å bidra med noe i dette løpet- alle monner drar. Vi vet at mange selskap har en positiv innstilling til denne typer bidrag. Det man får til gjengjeld er omtale på våre nettsider, samt navnet sitt på sidevognen når porsjektet er klart. Vi tror også at vi vil kunne få en del positiv mediaomtale av prosjektet. Om det er privatpersoner som er interessert er dette selvsagt bare positivt. Dersom man trenger materiell e.l. er det bare å ta kontakt med Hein på hein@likevel.mc.no

13.mai 2004- Kurs i trikekjøring 15. mai

I samarbeid med Hordaland Idrettskrets arrangerer Likevel MC Norge kurs for folk med ulike handikap som ønsker å kjøre trike. Kurset avholdes individuelt den 15. mai. Her vil brukere få anledning til å bli kjent med triken, betjening, kjøreegenskaper og teknisk kjøring der den enkelte får prøve seg.

06.mai 2004- Jakten på instruksjonsboken !

Vi og flere med oss er på jakt etter instruksjonsbok til vår Rewacotrike. Dersom du vet om noen som kan ha en slik vil vi gjerne høre fra det (mobil 909 94 800 eller mail adm@likevel.mc.no). Importøren er gått konkurs for noen år siden. Vi har sendt mail til fabrikken, men har ennå ikke hørt noe. I vår forspørsel om instruksjonsbok melder Knut Nævra at han ikke har noen bok, men han har noen deler til Rewaco trike om du skulle trenge noe.

06.mai 2004- Likevel MC Norge på vårmønstring

Likevel MC Norge v/ Tore Johan Askvik var tilstede på vårmønstringen i Bergen med triken vår den 25. april. Det var et skikkelig dårlig vær, mange sykler var på plass og vi fikk god respons på vår tilstedeværelse. To presseoppslag fikk vi også- både i Bergensavisen og Bergens tidende.

28.april 2004- Bidrag til Aksjon skolesykkel fra GN Resound

Vi har i dag fått positiv tilbakemelding fra GN Resound om at de vil støtte aksjon skolesykkel med kr. 1 000,-, Dette var svært hyggelig og Likevel MC Norge takker og bukker !

06.april 2004- Throttle Rocker - for slitne håndledd

Dersom du sliter med tung gass og trøtthet i håndleddet kan Throttle Rocker være noe for deg. Likevel MC har prøvde denne dingsen fra Haugland Import i sesongen 2003 og den fungerer veldig god. Spesielt på langturer er det en god hjelp i en slik inrettning. Ellers kan den nok oppleves som litt i veien. Det er lett å montere av og på og kan fint puttes i lommen. Faren er selvsagt at den lett stjeles. Den finnes for både høyre og venstre side og koster "hele" 125 kroner (ny modell med borelås). Vi tror Throttle Rocker kan være den hjelpen mange trenger for å lette en tung gassholke.

31.mars 2004- Styremøte 1-04

Vi har i dag avholdt styremøte i Likevel MC Norge. Styret konstituerte seg og Hein Kvalheim fortsetter som leder. Bent Hamnes er kasserer og Knut Tore Forberg er sekretær. Av andre saker på dagsorden var: * Triken- drift sesongen 2004, * Aksjon skolesykkel -oppdatering på status, * Treff- hvem drar hvor ?, * Støtteklubbene -hva kan vi gjøre for dem?, * Web-utvikling - veien videre, * Økonomisk status. Dersom du er interessert i å vite mer er det bare å ta kontakt.

31.mars 2004- Likevel MC Norge på hjelpemiddelmesse

I dag har Likevel MC Norge vært representert på hjelpemiddlemessen i Bergen. Mange kom innom og fikk med seg en brosjyre og fikk kikke på triken vår. 500 mennesker var innom denne dagen.

18.mars 2004- Annonsør 2004 for triken

Askvik og Sønner A/S vil ogå for 2004 stå som annonsør på triken vår. Vi takker for velviljen og skal gjøre vårt til at annonsørene våre skal få valuta for pengene!

18.mars 2004- En mulighet for Aksjon skolesykkel

Likevel MC Norge har fått tillatelse fra Lotteritilsynet å utplassere en spilleautomat med formål å skaffe midler til Aksjon skolesykkel. Det er innledet samtaler med en spilleautomat-entrepenør om mulighet til å finne et egnet sted. Ordningen opphører etter det vi kjenner til 31.12.2005 da Norsk Tipping skal overta dette markedet.

18.mars 2004- Få nyheter i det siste.... her er en

Vi har den siste tiden ikke fått oppdatert siden vår så ofte vi skulle ønske. Den siste måneden har vært preget av at vi bla. har hatt årsmøtet vårt på internett. 24 medlemmer var innom og avga stemmen sin . Dette er 53 % av alle de stemmeberettigede. De foreslåtte saker ble vedtatt slik de var foreslått. Nytt styre i perioden 2004-2006 består av Bent Hamnes, Knut Tore Forberg (ny) og Hein A. Kvalheim. Varamedlemmer er Leif Elde og Ingelise Nicolaysen (ny).

23.Februar 2004- Nytt trikebygg

Lars Arne Eriksen er i ferd med å fullføre byggingen av sin Harleytrike. Dette er et spennende bygg og så langt ser det veldig lovende ut. Se bildene her.

16.Februar 2004- Årsmøte er i gang

I dag går startskuddet for Likevel MC Norge`s 3. årsmøte på internett. Alle ordinære medlemmer og støtteklubber med betalt kontingent får stemmerett på møtet. Sakene som blir lagt frem er årsmelding, regnskap, samt valg av nytt styre. Kandidater foreslått av valgkomiteen er Knut Tore Forberg, Bent Hamnes og Hein A. Kvalheim. Som varamedlemmer er Leif Elde og Ingelise Nicolaysen foreslått. Årsmøtet avsluttes 29.02.04 kl. 23.59.

16.Februar 2004- Ny link til trikes

Som kjent er Boom en av de produsentene som leverer store trikes med bla motorer fra boble. De har fiffet opp sin nettside og har også en del brukte sykler der. Sjekk opp: http://www.boom-trikes.com

28.Januar 2004- Program på Tysk TV med ulike sykler

1.Februar kl. 09:15 blir det sendt et program som kanskje er tilgjengelig for deg med parabolantelle. Kanal 1 i Tyskland vil denne dagen sende et program fra en tur som Wilhelm Køltgen hadde sammen med flere andre i alpene (Sveits, Østerike og mot grensen til Italia). Flere førere med ulike funksjonshemninger kjørte sammen med en funksjonsfrisk fører. De kjørte med en trike, en quad (firhjuling) en sidevognsykkel og to solosykler. Den ene av disse hadde Køltgens eget system for "støttehjul". Likevel MC Norge vil prøve å få tatt opp programmet. For den som har god tilgang på utenlandske kanaler kan dette et være underholdende og lærerikt program.

28.Januar 2004- Evald`s trike er klar for sending

Et av våre aktive medlemmer, Evald Ostad har bestilt seg en splitter ny trike gjennom Lille Rolf`s krambod. Sykkelen er en Honda VTX 1800 retrocast og ser nydelig ut slik den er bygget. Nå står den klar til forsendelse nordover til Harstad der det blant annet skal monteres på Klicktronic-gir m.m. Vi følger spent med.

 

27.Januar 2004- Køltgen fornyer sidene sine

Vår tyske kjenning og ombygger Wilhelm Køltgen fornyer sine sider og tilbyr oppdatert informasjon om ombygninger etc. for ulike funksjonshemninger. På sidene har han også noen brukte sykler. Sjekk opp: http://koeltgen.de

08.Januar 2004- Sidevognsykkel for Likevel MC Norge ?

Styremedlem Bent Hamnes har vært i Thailand på jakt etter en motorsykkel med sidevogn til Likevel MC Norge. Vognen er funnet, men ettersom man i Thailand kjører på venstre side må sidevognen evt. flyttes. Sykkelen har lem bak slik at sidevognen lett kan kjøres ombord. I tillegg er sykkelen utstyrt med håndgir. Sjekk bildene:

 

05.Januar 2004- Godt nyttår!

Likevel MC Norge hilser alle medlemmer og støttespillere godt nytt år i 2004. Et av årets prosjekt er Aksjon skolesykkel. I siste nummer av MC-Bladet som går ut til medlemmene i NMCU var det gitt en oppfordring til å sende et lite bidrag til prosjektet vårt. av ca. 14 000 medlemmer har så langt 3 personer svart på oppfordringen og sendt oss til sammen 700 kroner. En stor takk til de tre !! Der er ennå plass til noen flere...

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.