Skriv ut

07. mars 2010 - Nytt styre i Likevel MC Norge - og rekord oppslutning på årsmøtet

Hele styret i arbeid med triken
<p>Hele styret i arbeid med triken</p>

Foreløpig opptelling viser at hele 65 % av alle stemmeberettigete medlemmer stemte ved årsmøtet vårt som ble avholdt på internett i perioden fra 15.-28. februar. Årsmelding og regnskap ble godkjent og nytt styre ble valgt. Det vil si at et nytt styremedlem tiltrer styret i 2010 og det er Bjørn Heradstveit. Bjørn har i hele virketiden til Likevel MC Norge vært aktiv og hjelpsom. Vi ønsker ham velkommen i styret!