Skriv ut

09. mars 2021 - Årsmøtet er avsluttet

images.jpg

Vi har nå avsluttet vårt årsmøte. Likevel MC Norge har i 20 år avholdt årsmøtet på nett- i år var det mer aktuelt for andre organisasjoner også :-)!

Det var få saker til årsmøtet, men regnskap og årsmelding ble vedtatt som fremlagt og årsmøtet bestemte en økning av kontingenten med kr. 50,- slik at årskontingenten nå er 200,- kr. for medlemmer og 600,- kr. pr. år for støtteklubber.

Det var 66 medlemmer som deltok på årsmøtet - det utgjør 57% av de stemmeberettigete, Takk til alle som deltok!