Skriv ut

  1. juni 2016 - Likevel MC Norge på Trafikksikkerhetsdag i Trøndelag

geir_p_trafikksikerhetsdag_2016.jpg

Årets trafikksikkerhetsdag ble arrangert på Lånkebanen i Stjørdal. Dette bleen spennende dag med mye godt innhold. Likevel MC Norge var representert ved Geir Bedin som kjørte fra Røros denne dagen. Hensikten med dagen var å  kaper et fora for god kommunikasjon innad i MC miljøet, som kan skape refleksjon til en trafikksikker adferd. 
  
Baard Danielsen fra Radio Trondheim var med som som konferansier og holdt i denrøde tråden gjennom dagen og de ulike utstillere og aktiviteter som det var lagt opp til.Koordinator var Terje Olav Hafell fra Trafikant-.- og kjøretøyavdelingen Statens Vegvesen i Steinkjær. Takk til Geir som stilte opp for Likevel MC denne dagen. Han er også intervjuet av Statens Vegvesen sin filmende journnalist og vi vil komme tilbake til dette og Geirs historie.