Skriv ut

04. mai 2016 - Grete - vår nye fører på Feetless Biking System (FBS)?

Grete Opsal
Grete Opsal

Vårt medlem Grete Opsal fra Sola har vært i Tyskland og forsøkt FBS hos Wilhelm Køltgen (http://www.koeltgen.de). Grete håndeterer dette og vil undersøke videre. Dette er en tøff dame som vil noe - og vi ønsker lykke til og vil følge med på ferden !