Skriv ut

09. okt 2015 - Slik fikk Vilde det til med en hånd

fullsizerender4.jpg

7. august i år fikk vi melding om at Vilde hadde fått mopedlappen! Ikke underlig i seg selv, men Vilde er født uten høyre hånd og møtte noen utfordringer hun måtte løse før hun kom i mål. Slik forteller Vilde`s mor og far historien om mopeden og førerkortet:

Vilde er født uten høyre hånd. Det har ikke medført store hindringer for henne. Vilde begynte med kosmetisk protese da hun var 6 mnd., og var den første i Norge som startet tidlig med Myoelektronisk protese. Hun var da ca. 1 1/2 år.

Hun har alltid vært ei aktiv jente, som har mestret alt hun har prøvd seg på. Vi som foreldre har vært opptatt av at hun skal få gjøre ting på sin måte, og at manglende hånd ikke er en utfordring for å mestre ting. Til nå så har det vel kun vært blokkfløyte som har vært utfordrende. Ellers har hun mestret på lik linje/eller bedre som alt fra klatring, konkurranse trampett og fotball og lignende og har fulgt normal aldersadekvat utvikling og funksjonsnivå.  Hun spiller nå aktivt fotball i 1 divisjonen, og er med på Team Rogaland  i regi Rogaland Fotballkrets/ NFF. Hun har deltatt på samlinger i regi av kretsen siden hun var 12 år. Så til nå så har det ikke vært noe som har stoppet henne 

I utgangspunktet hadde ikke Vilde tenkt å ta mopedlappen, men da februar kom og det var 6 måneder til hennes 16 års dag ombestemte hun seg pga.  de andre venninnene hennes skulle ha lappen.

Vi snakket da med Sophies Minde og fikk ulike opplysninger og informasjon om fremgangsmåten for hvor vi skulle starte prosessen. Samt informasjon om Likevel MC.

Vi tok da kontakt med Likevel MC , og opplevde å få veldig god hjelp der på hva som var lurt å gjøre i prosessen. I tillegg fikk vi informasjon om Thea og hennes fars prosess på MC lappen. Jeg hadde en veldig hyggelig telefonsamtale med Theas far, og gode råd på veien.

Sophies minde lagde en protese tilpasset MC. Denne protesen kan også brukes i hverdagen, med et enkelt klikk bytte til vanlig hånd. Dette var klart i mars, og Vilde bestilte da Mopeden hun ville ha. Hun hadde i utgangspunktet tenkt å ha en moped med kåpe rundt styre, men vi valgte den enkleste varianten en Peugeot med åpent styre for ombygningens del. Vi fikk da kyndige mc-folk til å foreta ombygningen, ved å flytte frem-brems og gass til venstre side, gass ble da en ”choke-variant” slik som snøscooter som fungerer som en gass på venstre side på tommel, like under blinklys. Det ble bygget en fotbrems for bak-bremsen. En gikk da gjennom kåpen.

-MC opplæring: Vi meldte Vilde på Olas trafikkskole, og opplevde ingen hindringer eller spørsmål hos kjøreskolen. Vilde deltok her på opplæringen på lik linje som de andre elevene. Hun trengte ikke flere kjøretimer enn de andre. Hun brukte egen ombygd sykkel under opplæringen. Sykkelen var da ikke godkjent, men dette fikk vi vite etterpå av biltilsynet at skulle vært gjort i forkant. Viktig å merke seg. Nb: dette fikk ingen konsekvenser.

-Søknadsprosessen biltilsynet:

Vildes lege skrev en legeerklæring til bruk ved søknad om førerkort. Legen brukte noe tid i forkant av innsending i søknad, pga. manglende forståelse av regelverket hos det lokale biltilsyn. Det lokale biltilsynet fant ut etter at de hadde studert regelverket nøyere at Fylkesmannen IKKE skulle inn å fatte vedtak i saker der det er snakk om stasjonær nedsatt førlighet.( Helsedirektoratets veileder i behandling av førerkortsaker( IS-2070) kapittel 25.

I legeerklæringen stod det: at han mente at det er forsvarlig og at hun vil kunne ha en betryggende og forsvarlig manøvringsevne så lenge hun har en protese tilpasset til formålet samt en spesialtilpasset moped.

Ut over dette var det ikke noen utfordringer i søknadsprosessen. Vilde hadde en praktisk prøve på biltilsynet, sammen med en derifra. Her måtte hun bevise at hun hadde en sikker og trygg manøvringsevne. ( lik prøve som de som tar lett motorsykkel). Det gikk veldig bra og da var det kun teoriprøven igjen."

Dette var en flott historie som igjen viser at de som har litt pågangsmot og et godt støtteapparat får til det meste ! Takk til Vilde, Solfrid og Hugo for at dere delte denne historien med oss !