Skriv ut

15.02.2014 Årsmøtet starter !

avstemning.jpg

Årsmøtet til Likevel MC Norge starter i dag på nettet. Er du ordinært medlem får du mail med innkalling til årsmøtet via internett med årsmelding og regnskap for 2013 m.m. I tillegg skal det velges styre og vedta evt. kontingentøkning. Dette er en enkel og grei løsning for en organisasjon som har medlemmer over hele landet. Medlemmene kan gå inn når som helst innen utgangen av februar og foreta valg og gi sin stemme, samt komme med kommentarer!!