Bergen, 08.02.06

 

 

 

 

 

Årsmelding 2005 for Likevel MC Norge

 

 

Likevel MC Norge har i 2005 hatt det mest spennende året i organisasjonens kort historie. Vi har satt skolesykkelen i drift og har allerede avholdt to opplæringsrunder med tilhørende førerprøver- begge med bestått. Styret har i år hatt kun to styremøter. Dette skyldes delvis et redusert styre i og med at en er flyttet utenlands. Vi har kompensert dette gjennom og en rekke uformelle samtaler og treff, samt telefonisk kontakt med det resterende styret..

 

Aktiviteter

www. likevelmc.no

I høst gikk vi over til ny leverandør av ”web-hotell”. Dette medførte at vi i tillegg fikk et nytt og bedre verktøy til å lage sidene med. Selve omleggingen krevde en god del arbeid, men styret er fornøyd med resultatet. Sidene er oversiktelige og inneholder svært mye informasjon. Viktigst er det likevel at sidene har et mer proft preg og at arbeidet med å legge inn bilder og artikler er enklere. Vi har fortsatt noen sider ”utenfor” dette verktøyet. Dette gjelder bookingsiden til syklene, samt sidene knyttet til årsmøtet. Sidene blir fortløpende oppdatert. Det er lagt ut 73 nyheter i 2005 (2 færre enn i 2004). Vi har lagt laget et presseklipp-bibliotek som viser vår omtale i løpet av årene, samt noen videosnutter. I tillegg har skolesykkelen fått en egen side med mye nyttig info om denne. Vi har også reservert www.likevelmc.no i tillegg til www.likevel.mc.no (det opprinnelige) som våre domener. Tanken er å gå over til www.likevelmc.no helt og fullt over tid, men nå fungerer begge. E-postadressene er også lagt over til nytt domene (og er nå f. eks. adm@likevelmc.no).

 

 

Vi avholdt årsmøte for 2003 fra 1-28. februar med 20 deltakende medlemmer (22 året før) og to støtteklubber. Dette er 55 % av de stemmeberettigede medlemmene og må sies å være veldig bra.

 

Det nye verktøyet viser oss statistikken på en bedre måte og vi ser at mange er innom sidene våre. Det er gjennomsnittelig ca. 30 unike PCèr innom sidene hver dag.

 

 

Treff o.l.

Likevel MC Norge har i 2005 deltatt på flere arrangement.

 

Vårmønstring i Bergen  var selve lanseringen av skolesykkelen. Det ble et spennende arrangement og vi kom i kontakt med mange. Begge syklene var med. Vi hadde med oss en journalist og en fotograf fra Dagbladet hele dagen – dette ga oss god PR med tre sider i lørdagsutgaven ”Magasinet”.

 

Brukermesse i Bergen  (- FRAMOHALLEN) for brukere og helsepersonell var ogsået nyttig treffpun kt i år. Triken var med og vi hadde videokanon med presentasjon. Her traff vi mange interesserte og fikk delt ut materiell og skapt kontakter med mange. Likevel MC Norge fikk i 2005 tildelt kr. 5 000 som en del av messefondet til brukermessen. Dette var svært hyggelig.

 

Ryggmargskonferanse i Ullensvang  inviterte leder Hein A. Kvalheim til å holde et foredrag om arbeidet rundt Likevel MC Norge og skolesykkelen. Dette var en flott anledning for oss til å møte aktuelle motorsyklister fra flere deler av landet.

 

Blindeforbundet  oppfordret oss til å delta på en aktivitetsdag med dem i august. Dette var selvsagt flott for oss å være med på.

 

Vi har i tillegg avholdt ett møte med brukere av triken på våren.

E-post

E-post er og blir en svært viktig informasjonskanal for Likevel MC Norge.Vi har også i år sendt ut fire infomail til alle våre medlemmer. I tillegg har vi sendt ca.900 mail til eksterne kontakter og mottatt ca 300 mail fra medlemmer og andre. Vi har i år behandlet ca. 10 enkeltstående saker som vedrører mer dyptgående spørsmål om ombygninger, førerkort o.l.

Ekstern kontakt:

Bergen Trafikkstasjon

Også i 2005 har vi hatt  løpende kontakt med Biltilsynet i Bergen. Vi har funnet en løsning på ”automatgirsaken” (de som har begrenset førerkort til automatgir, men som vil kjøre triken) og har arbeidet videre med skolesykkelen. Samarbeidet med dem har vært fruktbart og vil fortsette i 2006. Sjåførlærer Erik Tvedt som har vært vår rådgiver for skolesykkelen er nå ansatt ved trafikkstasjonen som sensor.

Mediaomtale

Vi har også i år arbeidet med å spre informasjon om at vi finnes og hva vi driver med. I løpet av året har vi vært på trykk og på eteren i følgende magasin (tallene i parentes er antall tilfeller der vi er nevnt):

Patertra- blad for Landsforeningen for ryggmargsskadde (2)

MC-Bladet til NMCU (1)

Drammens Tidende (1)

Norsk sidevogn klubbs organ (1)

Trafikkskolen – ATL`s organ (1)

Dagbladet (1)

Brønnøysund avis (2)

 

Vestlandsrevyen (1)

Norge i dag (1)

 

Vi vil i 2006 arbeide for å få til en egen spalte i MC- Bladet med itervju/profiler av noen av våre medlemmer med ombygde sykler.

National Assosiation for Bikers with a dissability (NABD)

Likevel MC Norge har fortsatt god kontakt med søsterorganisasjonen i England. Gjennom dem får vi tilgang på mye stoff mht ombygninger, internasjonalt regelverk etc. Dette verdsettes høyt og er veldig inspirerende. De ga oss også girløsningen til skolesykkelen i gave.

 

Medlemmer

Ved utgangen av 2005 hadde vi 93 (71) betalte medlemmer. Av disse var 47 (32) ordinære medlemmer, 29 (31) støttemedlemmer og 17 (7) støtteklubber (med til sammen over 2730 (430) medlemmer). Tallene i parentes er 2004 tall.

 

Dette er en god oppgang fra 2004, og vi er spesielt glad for økningen i støtteklubber – denne er viktig !

 

Triken

Triken har i år hatt en vanskelig sesong. Først og fremst skyldes dette det dårlige været. I 2005 har vi også solgt ”årskort” til kr. 1 200 pr. år. Dette har innbrakt noen viktige midler til triken. Likefremt er det trikens annonsører som har stått for det bærende i økonomien.

 

Triken har deltatt på følgende aktiviteter:

14. mars ble triken hentet fra Fjell Industrier der den har stått i vinter.

18. april avholdt vi trikemøte for brukergruppen i Bergen. 10 personer deltok

22. april var først utlån

24. april var triken med på vårmønstringen

19. august var triken på tur med Blindeforbundet på Askøy

14. september hadde vi med triken på en hjelpemiddelmesse i Framohallen. Der traff vi mange aktuelle brukere og helsepersonell.

14. september hadde vi visning av triken for Sparebanken Vest på Sotra. Dette var for at de skulle få en innsikt i hva støtten vi får fra dem går til.

22.oktober var det utsjekk på en ny fører.

 

Vi har hatt service på triken og skiftet bremser bak, hatt gjennomgang av det elektriske, laget beskyttelsesplate foran bremsekraftforsterker og fått modifisert stigtrinnene slik at føttene ikke detter ned i asfalten under kjøring. Fjell Industrier gjorde dette arbeidet gratis for oss sammen med arbeidet for rullestolfestet. Triken er vinterlagret hos Føniks MC – det er vi svært glad for.

 

 

Skolesykkelen

 

Vi lanserte skolesykkelen på vårmønstringen i Bergen 24. april. Da var den dekorert med alle våre giveres navn og hadde allerede foretatt den første førerprøven. Senere i sesongen  har skolesykkelen vært brukt i ulike anledninger. En av våre medlemmer fikk seg sin første tur på tung motorsykkel etter skaden (på sykkel) for 18 år siden. Dette var en svært spesiell og hyggelig hendelse. På høsten tilbrakte sykkelen ca. en måned i Hokksund for opplæring og førerprøve til et annet medlem. På bakgrunn av dette må det sies at sykkelen allerede første sesongen har overgått våre forventinger. Vi skal ikke legge skjul på at det å ta førerkort på motorsykkel i seg selv er en utfordring. Når kandidatene i tillegg har fysiske utfordringer utover det vanlige gjør dette terskelen noe høyere. Det er derfor viktig at vi setter oss realistiske, men likevel høye mål på skolesykkelens vegne. La oss håpe at vi i 2006 skal kunne vise MC Norge at det er fullt mulig å ta utfordringen det er å ta førerprøve på klasse A med sidevogn! Nå er det informasjonsformidling som gjenstår.

 

Teknisk står sykkelen ovenfor en nødvendig gjennomgang i vinter. Sykkelen er vinterlagret hos Yamaha Bergen. Vi arbeider for å finne en reversløsning for sykkelen gjennom kontakter i Tyskland. Dette kan være viktig for sykkelen, men også for vår kunnskap om mulighetene en slik ombygning vil gi.

 

Økonomi

Regnskapet presenteres med et overskudd på 1415 kroner. I dette ligger det gode driftsinntekter i form av annonseinntekter på triken, samt gaver og medlemsinntekter. Motorsyklene er avskrevet med kr. 31 175 kroner. Organisasjonen har god likviditet og god egenkapital, men må arbeide for stabile inntekter for å kunne ha mulighet til utvikling av organisasjonen og fornyelse av motorsyklene når det blir nødvendig.

 

Annet

Leder Hein A. Kvalheim fikk i august tildelt Sigrid Wågans minnefondspris for sitt arbeid med å stifte og drive Likevel MC Norge. Organisasjonen ser på prisen som et tegn på at det arbeid som er lagt ned er viktig for en stor gruppe mennesker.

 

Oppsummering og arbeidet videre

2005 har vært Likevel MC Norges mest spennende og givende år så langt. Vi har satt i drift viktige prosjekt som Aksjon skolesykkel og vi har endret plattform på informasjonsarbeidet gjennom internett. Videre har vi vært i kontakt med mange i mc-miljøet i Norge og flere er kjent med vårt arbeid ved utgangen av året enn det var ved inngangen av året. I 2006 vil vi arbeide videre langs den vei vi har begynt på og vil legge trykk på informasjonsformidling gjennom utarbeidelse av materiell til medlemmer og spesielt våre viktige støtteklubber.

 

 

 

For styret

 

 

 

Hein A. Kvalheim                              Bent Hamnes               Knut Tore Forberg

Leder                                                  styremedlem               styremedlem