MENY

Styret i Likevel MC Norge

Bak f.v. styremedlem Kjell Ove Oppedal, medlem Ed B. Larsen, 
varamedlem i styret Terje Wollertsen og varamedlem Grethe Fure.
Foran f.v. medlem Tom Tyskeberg, medlem Siv Jorunn Fossum og leder Hein A. Kvalheim.
Bak f.v. styremedlem Kjell Ove Oppedal, medlem Ed B. Larsen, varamedlem i styret Terje Wollertsen og varamedlem Grethe Fure. Foran f.v. medlem Tom Tyskeberg, medlem Siv Jorunn Fossum og leder Hein A. Kvalheim.

Likevel MC Norge kan kontaktes via vår adresse:

Likevel MC Norge
Geitevikja 63
5353 Straume
Mobil 909 94 800
mail: adm@likevelmc.no

Styret består av:

Hein A. Kvalheim
Geitevikja
5353 Straume
Jobb 55 55 22 49
tlf. 56 32 12 00
Mobil 909 94 800
mail: hein.kvalheim@sjomannskirken.no

Kjell Ove Oppedal
Hetlevikåsen 98
5173 Loddefjord
Tlf 55 93 03 03
Mobil 90 18 86 75
mail: kjellopp@online.no

Bjørn Heradstveit 
Bjørndalstølen 17

5171 Loddefjord

Mobil: 91 76 44 64 
mail: b-herads@frisurf.no

Varamedlemmer i styret:
Terje Wollertsen og Grethe Fure

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER

https://www.instagram.com/likevelmc/

Instagram


.