MENY

Vår skolesykkel

v_rskole.jpg

Likevel MC Norge eier og driver norges eneste funksjonstilpassede skolemotorsykkel. Sykkelen er en BMW K 1100 LT , 1994 modell med en EML GT3E sidevogn. Sykkelen har alle nødvendige betjeningshendler på styret (elektrisk girskifter og bakbrems) og har full skoleutrustning og revers. I tillegg har den intercom mellom fører og  passasjer og evt. passasjer i sidevognen.

For mennesker med funksjonshemninger som umuliggjør bruk av en standardsykkel vil muligheten til utprøving og øvelseskjøring på aktuelt materiell og med bistand fra folk med rett kompetanse være avgjørende for den videre prosessen. Å kunne prøve ut ulike muligheter og å måle egen kapasitet mot tekniske løsninger vil derfor være en forutsetning for å kunne starte en aktivitet som motorsykkelkjøring. Både i forhold til sikkerhet, helse og økonomi vil derfor vårt tilbud om en funksjonstilpasset skolesykkel være svært sentral og viktig grunnpilar i arbeidet med å nå våre mål og visjoner. Arbeidet med å få denne på plass har vært krevende og spennende, gitt oss mye nykunnskap og skapt nye relasjoner og nye muligheter.

Hvorfor
Sykkelen er en sidevognsykkel med nødvendig utstyr som brukes til kjøreopplæring til samme kostnad som annet ordinært opplæringsmateriell. Avtale utlån og økonomi må utarbeides mellom Likevel MC Norge og ATL og/eller kandidaten og kjøreskolen. Vi eier en BMW K1100LT, 94 modell med en EML GT3 sidevogn til dette bruket. Sykkelen er godkjent som lærevogn

Økonomi
Drift av materiellet planlegges å finansieres gjennom inntekter ved bruk til undervisning/føreropplæring og evt. utleie til interesserte. Forventede årlige driftskostnader antaes å ligge rundt 10-15 000 kroner.

Praktisk
Dersom du synes dette er av interesse for deg og din fysikk gjør deg i stand til å kunne føre en motorsykkel (stort sett litt stabilitet og normal armstyrke) gjør du følgende:

1) Send en mail til oss og meld din interesse (adm@likevelmc.no )

2) Ta kontakt med den kjøreskolen du vi samarbeide med. Vi har godt kontakt med ATL-sentralt og i Bergen bruker vi Erik Tvedt bil og mc skole. Be dem gjøre en vurdering av ditt funksjonsnivå og mulighet for å kunne gjennomføre den aktuelle opplæring og aktuellt tidspunkt.

3) Deretter kan kjøreskolen ta kontakt med ossslik at vi kan diskutere opplæring og førerprøve. Er øvrige forhold avklart, vil vi legge til rette for transport av sykkelen til ditt hjemsted. Kostnaden for dette vet vi ennå ikke hvordan vi skal dekke inn, men foreløpig må kandidaten sørge for dette selv.

Vi samarbeider godt med Bergen Trafikkstasjon, motorsykkelgruppen og førerkortavdelingen vedr. førerprøve, førerkortets evt. begrensinger, samt utferdige avtaler som kan brukes ved utlån av sykkelen.


Sykkelen er anskaffet med bidrag fra:

Trond Mohn, Bernh. Larsen Holding, Sigval Bergesen D.Y. og Hustru Nanki`s Almennyttige stiftelse, Fana Sparebank, AC Marine, Europeiske Reiseforsikring, Lions Club Fana, Kirkens bedriftsidrettslag- gokartavd., Coloplast, Ortopro, Sparebanen Vest, Norwegian Engineering & Consulting (NECON), Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Vestlandsdrakten, Road Runners MC, ABB AS- Divisjon Industri, Independent MC, Norsk sidevogn Klubb, Norsk Gold Wing Club avd. Haugaland, Norsk Gold Wing Club avd. Hordaland, Bodø Motorsykkel Club, Bidrag fra GN Resound, IT-analyse, Sea Cargo Agencies, Fjell Industrier og Yamaha Bergen 

No template
Skolesykkelintro.wmv

Noen bilder av sykkelen og dens betjening

Deler og montering av revers fra Otto Hermeling- utført av Magnus Leirgulen på BMW K1100 LT 94 modell med sidevogn

  VEGVESENET

  NMCU

  LINKER.